QUADRAVISION
Weg uit platland

who looks outside, dreams
who looks inside, awakes
G.C. Jung


Toelichting op 3 mindmaps waarbij verschillende onderdelen worden uitgewerkt, steeds volgens hetzelfde stramien. De mindmaps geven een overzicht van een complete lescyclus, daarom wordt naar diverse links verwezen voor de uitwerking. Dit is feitelijk dus een leeswijzer en zal uiteraard de mondelinge toelichting missen, maar zijn dan ook een geheugensteun.

De term QUADRAVISION is gekozen om aan te geven dat kijken iets heel anders is dan zien en als we bijvoorbeeld besluiten nemen is het zaak om niet over één nacht ijs te gaan en zeker ook onder het ijs te kijken. Dat is ongetwijfeld wat C. Jung bedoelde met bovenstaande uitspraak. Om ons heen creëren wij een wereld, onze eigen wereld en alleen door goed naar onze innerlijke beweegredenen te kijken kunnen we beter zien wat van ons is (de droom en illusie) en wat werkelijk is. Als uitgangspunt heb ik besluitvorming genomen, de noodzaak om niet meer van hetzelfde te doen (d.w.z. te reageren en problemen op te lossen) maar werkelijke vernieuwing te realiseren.
De meeste managers vinden zichzelf waarschijnlijk een rationele beslisser met strategisch inzicht. Als ze besluiten moeten nemen, zijn deze gebaseerd op inhoudelijke argumenten?? De praktijk ziet er heel anders uit. Zie MT Hoe rationeel bent U? van Dominique Haijtema. link

De mindmaps
Allereerst de introductie , hier ligt de nadruk op verandering om anticiperend, innovatief te kunnen zijn. De metafoor: dans van de vos is hier het symbool van probleemoplossend en reactief gedrag. De Weg van de wolf is het ideaalbeeld. Daarna ziet u de verdieping via AQAL (all quadrants all levels) naar Spiral Dynamics integral, de combinatie van AQAL en Spiral Dynamics. Centraal staat het symbool van de coyote (de bedrieger van de vaste patronen en gewoonten = de creatieve factor).

De mindmap Quadravision1 gaat meer over de sandwich (Deepak Chopra geeft 3 domeinen: materieel, quantum en virtueel) en het domein van de vos . AQAl wordt toegelicht
(innerlijk - IK & WIJ & uiterlijk - HET (gedrag & HETten systeem).

De mindmap Quadravision2 geeft een overzicht van de onderwerpen met als uitgangspunt de valkuilen van besluitvorming. Hier vindt u ook de holarchie van Spiral dynamics.
Uitgebreidere informatie over Spiral Dynamics en integrale psychologie kunt u vinden op het site overzicht. en bij overzicht van metaforen.


----------

Een mogelijke verklaring voor dit (menselijke) tekort zou ik willen verklaren met de Sandwich-theorie van Deepak Chopra (uitgebreider toegelicht in ppt, zie overzicht ). Bij reactief gedrag, veelal voorkomend door druk en pressie van de omgeving om resultaten te boeken, blijft men in het materiële domein. En hier is het de vos die in een soort vicieuze cirkel de problemen blijft proberen op te lossen. En elke oplossing biedt weer nieuwe problemen: echte problemen zijn alleen oplosbaar als we ze vanuit een ander (bewustzijns)niveau benaderen. Verdieping zal pas plaats vinden als men zich durft te wagen in het kwantum domein. Hier speelt dus de creatieve factor (coyote), die bewust vaste patronen onderzoekt en anders wil en durft te benaderen.

---------

Voor een uitgebreide toelichting op AQAL klik hier . Wilber heeft het aantal invalshoeken gelegd op vier kwadranten. Niet omdat het er maar vier zouden zijn, maar dat levert in ieder geval meer dimensies op dan één en helpt de besluitvorming.
DE VIER HOEKEN


innerlijk
IK (Links-Boven):
Bewustzijn, subjectiviteit, zelfbesef, zelfexpressie (kunst en esthetiek incluis); waarachtigheid, oprechtheid, niet-reduceerbaar en rechtstreeks ervaren bewustzijn; eerste-persoonsuitspraken.
WIJ (Links-Onder):
Ethiek en moraal, wereldbeelden, gemeenschappelijke referentiekaders, cultuur, intersubjectieve betekenissen, wederzijds begrip, gepastheid, gerechtigheid; tweede-persoonsuitspraken.
uiterlijk
HET (Rechts):
Wetenschap en technologie, de objectieve natuur, empirische vormen (de hersenen en maatschappelijke systemen inbegrepen), propositionele waarheid (enkelvoudig en functioneel passend), objectieve uiterlijkheden van zowel individuen als systemen; derde-persoonsuitspraken.
HETten (Rechts-onder)
Uitbreiding of differentiatie van systemen. Functionaliteit.

--------

De foto van de Oldsmobile verwijst naar een experiment van Dr. P. Zinbardo (Stanford Prison Experiment), die een verlaten auto in NewYork City onbeheerd neerzette. De verborgen camera liet zien hoe die auto binnen 24 uur helemaal gestript was. Toen een soortgelijke auto in Palo Alto (rustig stadje) werd neergezet gebeurde er een hele week niets. Zijn conclusie is dat als we ons anoniem wanen, ons gedrag heel anders wordt. Hier zien we dus de invloed (en betekenis ) van het sociale systeem heeft.

---------

Vervolgens zien we hoe de combinatie van AQAL met Spiral Dynamics ons en integraal model biedt. Het geeft een indruk van een holarchie: een combinatie van hiërarchie en heterarchie. voor uitgebreidere toelichting zie synergie.
Holons zijn vergelijkbaar met de Russische poppen die steeds in elkaar passen. Ze zijn deel en zelfstandig tegelijkertijd. voor uitgebreide toelichting klik hier.

---------

Memen: verzamelingen van waarden, de achtergrond van Spiral dynamics
De verschillende waardesystemen in de spiraal noemen we Memen. Richard Dawkins gaf het laatste hoofdstuk van zijn boek The Selfish Gene uit 1976 de titel mee: 'Memen de nieuwe replicators.' Dawkins, die de parallel tussen culturele en genetische evolutie wilde benadrukken, introduceerde de notie van 'memen: eenheden van culturele informatie die zich door een cultuur kunnen verspreiden ongeveer zoals genen zich door een genenpool verspreiden.'

-----------

En dat brengt ons bij de spiraal, de beschrijving van de verschillende bewustzijnsniveaus. Zie inleiding Spiral Dynamics.