De ‘7-tools method’
Een paar technieken zijn:
Het oorzaak-gevolg diagram (visgraat diagram) wordt gebruikt om alle mogelijke oorzaken van een probleem te verzamelen en overzichtelijk voor te stellen. Meestal worden deze oorzaken gerangschikt volgens de vier ‘M’s’.:
Zo’n visgraatdiagram kun je dan maken van ieder van de te onderscheiden deelprocessen. Als je dan bijvoorbeeld bij ‘Mensen’ ontdekt dat ‘te weinig opleiding’ oorzaak van problemen in ieder deelproces is, kan dat leiden tot een conclusie over het opleidingsnivo van de mensen in het hele proces.

De Pareto-analyse (20-80 regel) geeft een beeld van de mate waarin bepaalde factoren het geheel beïnvloeden:

Het stroomschema (flow chart) geeft een beeld van het procesverloop.
Het wordt gebruikt als eerste analyse om het ‘proces’ beter vast te leggen.
Bijvoorbeeld:
* het produktieproces
* de weg die een formulier of document aflegt.

het lijndiagram geeft veranderingen weer in de tijd van een bepaald meetgegeven. Bijvoorbeeld:
* uitval per maand
* aantal ongevallen per kwartaal. Het histogram of frequentie diagram geeft een beeld van de verdeling van de meetwaarden van een variabele. Het geeft ook de grenzen van het proces weer.
En kan evenals het lijndiagram gebruikt worden voor:
bijvoorbeeld:
* uitval per maand
* aantal ongevallen per kwartaal.

Dan is er het procesbeheersingsdiagram (regelkaart)
Deze techniek wordt gebruikt om een proces te analyseren, om daarna, het proces efficiënt te sturen (dus procesbeheersing).
BRG = bovenste regelgrens
ORG = onderste regelgrens

Metingen binnen de regelgrenzen maken deel uit van de normale variatie van het proces en geven geen aanleiding tot ingrijpen.
Metingen buiten de regelgrenzen wijzen op afwijkingen van de normale gang van zaken en vragen om actie.

Ten slotte is er het spreidingsdiagram (correlatiediagram)
Dit wordt gebruikt om het verband tussen twee variabelen te onderzoeken.
Bijvoorbeeld:
* de omzet vs. de marketinginspanning
* ziekteverzuim vs. produktienivo.
[ naar bedrijfskunde index] [Terug naar index 2 (start)] Kwaliteit: Beknopte toelichting op een aan aantal denkers over kwaliteit