Deepak Chopra, How to know God.

Het menselijke brein kan nieuwe dingen uitvinden en nieuwe feiten ontdekken.
Deze creatieve mogelijkheid komt schijnbaar uit het niets -
een nieuwe gedachte wordt geboren uit het onbekende.
We noemen dit inspiratie en de spiegel is een Creator, die de hele wereld uit het niets schiep.
We keren ons tot hem uit onze verwondering over de schoonheid en de bijzondere complexiteit van de Natuur.

Deepak Chopra (in: How to know God)


Deze metafoor benadert de cultuur vanuit het beeld van de oorsprong en heeft daarom wel raakpunten met Spiral Dynamics en de behoeftenhiërarchie van Maslow.
D. Chopra zegt hierover:
"In onze zoektocht naar die ene God, zoeken we het onmogelijke. De kwestie is niet hoeveel Goden bestaan, maar hoe compleet we onze behoeften spiritueel kunnen vervullen. Als iemand vraagt, "Bestaat God echt?" is het meest legitieme antwoord, "Wie vraagt dit?" De waarnemer is nauw verbonden met zijn perceptie. Het feit dat we bepaalde kenmerken zoals genade en liefde, oordeel en verlossing bedoelen, geeft aan dat we gedwongen zijn God menselijke eigenschappen toe te bedelen, maar dat is helemaal juist als die eigenschappen uiteindelijk van God kwamen. Met andere woorden, een cirkel verbindt het menselijke met het goddelijke. Vanuit het virtuele niveau, wat onze bron is, stromen de geestelijke kwaliteiten omhoog tot ze ons bereiken in de materiële wereld. Wij ervaren deze stroom als onze innerlijke impulsen en dit is ook heel toepasselijk, want voor elke fase van God bestaat er een specifieke biologische respons. "


De 'sandwich' bestaat uit drie lagen, waarin de stroom van onderuit komt.
En de bron, het Virtuele domein de plek voorbij tijd en ruimte, de oorsprong van het universum, de onzichtbare wereld.
De tussenlaag, het Quantum domein: de overgangsfase waar energie verandert in materie, en de zichtbare wereld: het Materiële domein, de wereld van objecten en gebeurtenissen
Per domein onderscheidt Chopra bepaalde bewustzijnsniveaus en reacties/percepties:
In het Materiële domein zijn dat

(1) Fight-flight response (Red ik het ?)
If you see yourself in fear, barely holding on with survival at stake, yours is a God of fight or flight.
Any God who protects us like a father or mother stems from fight or flight.
(1. Fight-or-flight response: the response that enables us to survive in the face of danger. This response is linked to a God who wants to protect us. He is like a parent who looks out for the safety of a small child. We turn to this God because we need to survive.)

(
2) Reactive response (Kan ik winnen?)
If you see yourself as capable of power and accomplishment, yours is a God of the reactive response.
Any God who makes laws and rules over society stems from the reactive response.
(2. Reactive response: this is the brain's creation of a personal identity. Beyond mere survival, everyone pursues the needs of "I, me, mine." We do this instinctively, and from this response a new God emerges, one who has power and might, laws and rules. We turn to this God because we need to achieve, accomplish, and compete.)

In het Quantum domein zijn dat:

3. Restful awareness (Ik neem waar en reflecteer)
If you see yourself as centered and calm, yours is a God of the restful awareness response.
Any God who brings inner peace stems from the restful awareness response.
(3. Restful awareness response: the brain can be active or at rest, and this is its response when it wants peace. Rest and activity alternate in every part of the brain. The divine equivalent is a God who brings peace, who enables us to find a calm center in the midst of outward chaos. We turn to this God because we need to feel that the outer world isn't going to swallow us up in its endless turmoil.)

4. Intuitive response (Ik probeer te begrijpen wat er speelt)
If you see yourself as growing and evolving, yours is a God of the intuitive response.
Any God who encourages human beings to reach their full potential stems from the intuitive response.
(4. Intuitive response: the brain looks for information both inside and out. Outer knowledge is objective, but inner knowledge is intuitive. No one checks with an expert outside themselves before saying "I am happy" or "I am in love." We rely on our ability to know ourselves from the inside out. The God that matches this response is understanding and forgiving. We need him to validate that our inner world is good.)

5. Creative response (Ik creëer en kies niet voor eerste de beste oplossing)
If you see yourself as someone who makes personal dreams come true, yours is a God of the creative response.
Any God who inspires us to explore and discover stems from the creative response.
(5. Creative response: the human brain can invent new things and discover new facts. This creative ability apparently comes from nowhere-the unknown simply gives birth to a new thought. We call this inspiration, and its mirror is a Creator who made the whole world from nothing. We turn to him out of our wonder at the beauty and formal complexity of Nature.)

In het Virtuele domein zijn dat:
6. Vision (Ik heb lief en vanuit die visie leef ik)
If you see yourself as capable of working miracles, yours is a God of the visionary response.
Any God who makes miracles stems from the visionary response.
(6. Visionary response: the brain can directly contact "the light," a form of pure awareness that feels joyful and blessed. This contact can be bewildering, because it has no roots in the material world. It comes as a vision, and the God that matches it is exalted-he delivers healing and miracles. We need such a God to explain why magic can exist side by side with ordinary mundane reality.)

7. Sacred (Ik ben).
If you see yourself as one with God, yours is a God of the sacred response.
Any God who brings us back into unity with him stems from the sacred response.
(7. Sacred response: the brain was born from a single fertilized cell that had no brain functions in it, only a speck of life. Even though a hundred billion neurons developed from that speck, it remains intact in all its innocence and simplicity. The brain senses this as its source and origin. To match it, there is a God of pure being, one who doesn't think but just is. We need him because without a source, our existence has no foundation at all.)

-------