Verzameling van citaten die de revue zijn gepasseerd.


Respectvol uitgangspunt:
Mensen doen wat ze doen, omdat ze denken dat ze het goed doen.
----------
Verdriet kan je overvallen, ontberingen gebeuren,
maar wat kan het verdommen,
hij die nooit de prijs van geluk kende,
zal niet gelukkig zijn.

Yevgeny Yevtushenko

------
"Het is creatief zelf-bewustzijn meer dan wat dan ook
dat het individu het gevoel geeft dat
het leven waard is geleefd te worden"

D.W.Winnicott
----------
In 1931, when Brave New world was being written, I was convinced that there was still plenty of time,”
wrote Aldous Huxley in 1958.
He’d thought that “the completely organized society, the scientific caste system, the abolition of free will by methodological conditioning, the servitude made acceptable by regular doses of chemically induced happiness“
were all far off
,
but now he had come to feel “a good deal less optimistic.”
It seemed his prophecies were
“coming true much sooner than I thought they would.”

Aldous Huxley
--
That men do not learn very much from the lessons of history,
is the most important of all the lessons of history.”

Aldous Huxley
--------
‘Snel leven’ is niet hetzelfde als ergens naartoe gaan.’
---
* If the sum of all significant knowledge
is finite,
what proportion of it can humans aided by
intelligent machines,
eventually attain?

Ian McEwan (in: the last Unknowns. Edge.org)
---------
“Een authentiek leven wordt niet geleefd door likes of dislikes.
Authentiek leven gaat over worden wie je bent.”

-------------

”Je mag een politieke beweging niet beoordelen naar het doel dat ze beoogt, alleen naar de middelen die ze gebruikt om dat doel te bereiken”
Werner Heisenberg (in Het deel en het geheel)
--------

‘Het leven is een spiegel:
het reflecteert elk beeld dat we erop projecteren.’
Ian Clemens

--------
,,We zijn wie we beweren te zijn. Daarom
moeten we heel voorzichtig zijn met wat we beweren te zijn.

Kurt Vonnegut
---------
“Als we de situatie niet meer kunnen veranderen,
worden we uitgedaagd onszelf te veranderen.”

Victor Frankl
-------

------------

'De onzekerheid bij de moderne werknemer is groot. Hij heeft het gevoel niet tot zijn recht te komen, voelt zich verloren en soms zelfs vernederd.
Maar een van de kenmerken van flexibele organisaties is dat de bazen sneller van baan veranderen dan de ondergeschikten. Waardering krijgen is dan veel moeilijker,
want je wordt aangenomen door de ene baas en voor je het weet zit er een nieuwe met andere verwachtingen.

Richard Sennett The Corrosion of Character (2000 !!)

--------

“Je kunt kennis niet scheiden van contact met de grond. Eigenlijk kun je niets scheiden van contact met de grond. En dat contact met de echte wereld ontstaat via skin in the game :

blootgesteld worden aan de echte wereld.”
----

“Net zoals het uitgangsprincipe van heelmeesters is : geen schade te berokkenen, zo zullen wij betogen dat degenen die zelf geen risico nemen,
nooit betrokken mogen worden in beslissingen.”


N.N. Taleb, voorwoord Skin in the game INCERTO
---- -----N.N. Taleb. uit . skin in the game
---------

”Geld staat voor menselijk geluk in abstracto, daarom zal hij die niet langer geluk in concreto kan vinden, zijn geluk enkel en alleen in geld zoeken.”
Arthur Schopenhauer

------
--”De helft van wat wilt bereiken, is weten wat je moet opgeven om het te bereiken.”
Ian Clemens
-------
-”Zorg ervoor dat het geluid van andermans mening je eigen innerlijke stem niet verstoort.”
Steve Jobs
----------
verkiezingsuitslag:
"
You can fool all people some of the time.
You can fool some people all of the time.
But you can never fool all people all of the time."

Abraham Lincoln
-----
,,Verwondering is het begin van filosofie.”
Aristoteles [op cit. Alan Watts]

“Wees realistisch, denk het onmogelijke.”
Ernst Bloch
-----

“Ook de term ‘mindfulness’ werd vanuit zijn ware betekenis gekaapt door de genotsindustrie, als weer een trendy vorm van rust die we op onze to-dolijst konden zetten.”
Dirk de Wachter, De wereld van ..
.

-------------
No man is an island,
Entire of itself,
Every man is a piece of the continent,
A part of the main.

John Donne

-----------
‘Onthoud dat het lot van allen afhangt
van het gedrag van een ieder.’

Alexander de Grote (356-323 v.C)
----------------
“Het lot leidt hen die gewillig volgen,
de onwilligen sleept het voort. “
op cit. Paul Watzlawick
(Ducunt fata volentem, nolentem trahunt)


-------
Er is een wereld van verschil tussen de goede dingen doen en de dingen goed doen.

Ian Clemens
----------
Als leren tot een verandering in het gedrag
moet leiden, dan moet het een persoonlijke
betekenis hebben.
Als we een emotionele dimensie aan leren
toevoegen, zal de leerling persoonlijk betrokken
raken. Dit zal dan leiden tot een verandering in het
gedrag van de leerling.
G.I. Brown (initiator van Confluent Education)


‘Alles verglijdt, elk ding krijgt vorm en gaat voorbij.
Ja, ook de tijd verstrijkt in een gestadige beweging als een rivier, die net zo min haar stroom kan stuiten als een vluchtig uur kan stilstaan.
Wat vroeger was is nu voorbij en er gebeurt wat nog niet was; ieder moment verandert.’

Ovidius, Metamorfosen
----------
“We have got to live,
no matter how many skies have fallen.”

D.H. Lawrence


"Een vooruitgang die zich alleen op één gebied voltrekt, is destructief ten opzichte van de vooruitgang op alle gebieden."
Erich Fromm

-----------
“ 1984

I wrote it as a warning,
not a manual.”
George Orwell
---------
“Ik geloof niet in bijgeloof,
want dat brengt ongeluk.”
Ian Clemens
----------

Iets benoemen als probleem schept illusie van een oplossing. Voorzichtiger is te spreken over kwestie of situatie, biedt meer perspectieven.
Jos Kessels: De jacht op een idee. Visie, strategie, filosofie

----------
Learning is definitely not mere imitation,
nor is it the ability to accumulate and conform to fixed knowledge.
Learning is a constant process of discovery and never a concluding one.

Bruce Lee
------

"Een vooruitgang die zich alleen op één gebied voltrekt, is destructief ten opzichte van de vooruitgang op alle gebieden."
Erich Fromm

--------
Leven kun je alleen voorwaarts.
Maar begrijpen kun je het alleen achterwaarts.
S. Kierkegaard
----------

Noch het goede, noch het kwade komt automatisch tot stand of is reeds van tevoren beslist. Het is de mens zelf die beslissen moet. Alles is hier afhankelijk van zijn vermogen om zich ernstig rekenschap te geven van zichzelf, zijn leven en geluk, van zijn bereidheid de ethische problematiek zowel van zichzelf als in maatschappelijk opzicht onder ogen te zien, en vooral van de moed waarmee hij zichzelf durft te zijn, een zelfstandig mens, zelfbewust en authentiek.
Erich Fromm, Man for Himself

---------
“Alleen omdat H. Spencer gelijk heeft als hij stelt dat elke sociaal nuttige functie een bron van plezier kan worden, heeft hij het verkeerd als hij aanneemt dat dit plezier het bewijs is voor de morele waarde van zulke activiteiten.
Erich Fromm, Man for Himself
(Herbert Spencer is de oorspronkelijke bedenker van de term 'survival of the fittest '. Hij publiceerde de term voor het eerst in Principles of Biology in 1864.)
----------

“Everybody gets so much information all day long that they lose their common sense. They listen so much that they forget to be natural.
This is a nice story.”
Gertrude Stein. posthumously published in 1947 (!)
What has changed?

-------------
“Mensen die gewend zijn te denken dat ze alles weten wat de moeite waard is om te weten,
kijken niet graag weg van de spiegel.”
Lewis H. Lapham
-------
“Hoe zou ons leven eruit zien als niet geld maar geluk de standaard zou zijn en de basis
waarop beslissingen worden genomen?”

Eckart Von Hirschhausen; Geluk komt nooit alleen.

“Het leven is slechts een wandelende schaduw ,
een arme acteur
die een uur of zo op het toneel heen en weer loopt
en waar dan niets meer van wordt gehoord:
het is een verhaal
verteld door een idioot, vol geraas en gebral, dat nergens heen gaat.

William Shakespeare, Macbeth

--------
“MORE MEANS WORSE”
Kingsley Amis


(het mag dan niet altijd zo zijn, maar toch meer wel dan niet)
-------

De schaduw is een moreel probleem en is een uitdaging voor de gehele ego-persoonlijkheid, want niemand kan bewust worden van de eigen schaduw zonder aanzienlijke morele inspanning. En bewust worden betekent de donkere aspecten van de persoonlijkheid als aanwezig en echt (h)erkennen. Dit is de basis van elke vorm van zelfkennis.
C.G. Jung


--------------
You’ve got to understand your limitations.
It’s your limitations that make you the wonderful disaster you most probably are. 

Nick Cave
-----------
“Wij leven maar een klein deel van ons leven.
En de rest?
Dat is geen leven maar tijd.

Seneca
----------

,,Geluk is omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid verwachtingen.”
Thomas Carlyle
--------

“Bewust zijn van je individualiteit betekent:
beseffen dat je alles hebt wat je nodig hebt.
Het betekent ook dat je alles nodig hebt wat je hebt, namelijk,
dat alle psychische inhoud en gebeurtenissen, betekenisvol zijn.”

Edward F. Edinger (in: EGO AND ARCHETYPE)

------------

“Iedereen is wel gewapend om het waardeloze af te wijzen: het moeilijke is, nee te zeggen tegen wat wellicht veel waard is, maar niet zou harmoniëren met de samenleving of een leven.”
Georges Roditi [De geest van volmaaktheid]

------------

"Een land kan zich ontwikkeld noemen, niet wanneer de armen "eindelijk" hun eigen auto hebben, maar wanneer de rijken met het openbaar vervoer gaan".

Gustavo Petro (burgemeester van Bogota)

-------------
Alles is ver.
En de liefste dingen nog verder.
Maar door het verleden wordt het bij elkaar gehouden,
als schapen door een herder.


Herman de Coninck

--------

,,Je kunt mensen straffen als ze iets fout doen omdat het onethisch is of als ze zich niet echt inspannen.
Maar je kunt mensen nooit straffen als iets mislukt omdat ze iets geprobeerd hebben.”


Lee Fiedler (retd. president Kelly Springfield Tire Co.)

--------------

Een democratische regering zal zijn burgers bijbrengen:
,,Dat ze in staat zijn zich te bekommeren om het leven van anderen, te begrijpen wat vele verschillende vormen van beleid inhouden voor de kansen en ervaringen van onderling verschillende medeburgers en voor mensen buiten het eigen land.”

Martha Nussbaum, NIET VOOR DE WINST

-----------

,,Het hoger onderwijs kan individu en samenleving een visie bieden die die dieper en breder is dan de onontkoombare bijziende blik van het heden. Mensen hebben niet alleen banen nodig, maar ook zin en betekenis, en de vraag dient niet te zijn of we ons in deze tijden kunnen veroorloven in dergelijke doelstellingen te geloven, maar of we ons kunnen veroorloven daar niet in te geloven.”

Drew Faust, president van Harvard (op cit Martha Nussbaum (in: NIET VOOR DE WINST)


---------

--,,Ook de mening van de peergroep telt niet. De socratische redenaar is een overtuigd andersdenkende, omdat ze beseft dat het hier gaat om een worsteling tussen elke persoon afzonderlijk en de argumenten. Het maakt niet uit hoeveel mensen dit of dat denken. Iemand die geleerd heeft zich met argumenten bezig te houden in plaats van met aantallen is een aanwinst voor een democratie, het soort persoon dat het zou durven opnemen tegen de druk om iets onjuists of haastigs te zeggen, die door Asch’ experimenten is aangetoond. “ ..

Martha Nussbaum, NIET VOOR DE WINST

----------

‘Slechte emoties, slechte ouders en slechte feedback hebben een sterkere uitwerking dan goede, en slecht nieuws wordt grondiger verwerkt dan goed nieuws.
Slechte indrukken en slechte stereotypen komen sneller tot stand en worden moeilijker ontkracht dan goede.’


Daniel Kahneman, in: Ons feilbare denken; Thinking, fast and slow


----------


Ethics: "If you see fraud and don't shout fraud, you are a fraud".

Nassim N. Taleb www.fooledbyrandomness.com/
author of Black Swan
----------

Deze twee redenen (niet iedereen werkt even hard & sommigen onderhandelen beter dan anderen) die zich tijdens miljoenen jaren van biologische evolutie hebben doen gelden, hebben mensen overal ter wereld een aangeboren neiging gegeven om goed in de gaten te houden wat anderen bijdragen, bewust of onbewust.

(in NON ZERO legt Robert Wright uit dat we in de evolutie vooruitgang hebben geboekt dankzij Niet-nulsomheid.... en dat levert problemen op; denk maar aan de Gordon Gekko’s van deze wereld.)

en dit is waar A HIGHER STANDARD OF LEADERSHIP over gaat:

Als leiderschap het voorbeeld geeft, dan wordt de dubbele standaard gemeengoed in de gehele organisatie. In het bedrijfsleven hebben nieuwe werknemers, die willen slagen, snel door hoe het spel gespeeld wordt en menigeen zet zijn idealen aan de kant om maar succes te boeken.


Waarde(n)vol Leiderschap, Keshavan Nair

---------
“if you never change your mind, why have one?”
--E. de Bono
----------
If we begin with certainties, we shall end in doubts;
but if we begin with doubts, and are patient in them,
we shall end in certainties.
— Sir Francis Bacon

----------

Alles wat top-down is, maakt zwakker en blokkeert antifragiliteit en groei; alles wat bottom-up is, gedijt onder de juiste mate van stress en wanorde. Het ontdekkingsproces zelf (innovatie, technologische vooruitgang) is afhankelijk van antifragiel geknutsel -- eerder van het dragen van excessieve risico’s dan van een officiële opleiding.

Antifragiel, Dingen die baat hebben bij wanorde
Nassim Nicholas Taleb


---------
,,Kennis vormt geen garantie voor goed gedrag, maar onwetendheid leidt vrijwel zeker tot slecht gedrag.”


Martha Nussbaum, NIET VOOR DE WINST

----------

,,Louter en alleen op basis van feitenkennis en logica kunnen burgers niet goed omgaan met de complexe wereld die hen omgeeft. De derde vaardigheid van de burger , nauw verwant aan de eerste twee, zouden we de narratieve verbeelding kunnen noemen. Het is de vaardigheid om te bedenken hoe het zou kunnen zijn om in de schoenen te staan van iemand anders dan jijzelf.”

Martha Nussbaum, NIET VOOR DE WINST

---------
de gewone leraar kijkt naar de resultaten
de goede leraar kijkt naar de leerling
de buitengewone leraar kijkt naar wat de leerling zou kunnen
de beste leraar laat de leerling het doen.
Ian
Clemens
------
Gelezen: ,,Alles om de top te bereiken.”
Gedachte: ,,Als je dan maar niet jezelf verliest.”
Ian Clemens
-----


Jaloezie - zo leerde Tsukuru in die droom - is de meest hopeloze gevangenis ter wereld. Dit komt doordat de gevangenen zichzelf erin opsluiten. Niemand wordt er met geweld in gestopt. Je stapt er zelf in, doet zelf vanbinnen de deur op slot en gooit zelf de sleutel door de tralies naar buiten. En er is op de hele wereld niemand die weet dat jij daar opgesloten zit. Natuurlijk kun je er best uit als je dat wilt. De gevangenis is immers in je eigen hart? Maar dat wil je niet. Je hart is zo hard geworden als een stenen muur.

Haruki Murakami, DE KLEURLOZE TSUKURU TAZAKI EN ZIJN PELGRIMSJAREN

-------------

,,Hoop is alles wat er overblijft als ik niet genoeg geld heb voor een advokaat.”

Dave Dunseath, aim low


Hoop lijkt op een kruk. Als je er eenmaal op gaat vertrouwen, durf je niets meer te doen zonder ze. Krukken zijn alleen maar goed voor twee dingen: parkeerplaats dichtbij de winkelgallerie en sympathie afspraakjes met leuke dames. Voor de rest remmen ze je alleen maar af.

Dave Dunseath, AIM LOW : Whoever said nothing is easy has never tried quitting..

-----------

“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life.
When I went to school, they asked what I wanted to be when I grew up.
I wrote down “happy”.
They told me I didn't understand the assignment,
and I told them they didn't understand life.”


John Lennon

---------
Wij zijn in zo sterke mate bezig met ontplooiing
dat we onszelf verliezen in de plooien.
Dirk de Wachter, BORDERLINE TIMES


------------

,,Dus waarom streven we dan voortdurend naar liefde?
Omdat in liefde waarheid en betovering samenkomen.
Waarheid als in de fotografie; betovering als in de ballonvaart.”


Julian Barnes: Hoogteverschillen

------
,,Elke vorm van verslaving is slecht,
ongeacht of het verdovend middel
alcohol, morfine of idealisme betreft.


Carl Jung
--------
“We become what we behold.
We shape our tools and then our tools shape us.”

Marshall McLuhan

(,,We worden wat we waarnemen.
Wij geven onze werktuigen vorm en dan vormen die werktuigen ons.”)

[met als resultaat: Bijna alles wat tot zijn uiterste wordt opgerekt,
uiteindelijk omslaat in zijn tegendeel.]
Marian Donner (NRC-next 20 juni 2013)

--------
“Als je een waarom hebt in het leven, komt het hoe vanzelf.”
F. Nietzsche

en luister naar Simon Sinek over zijn boek: “
Start with why.”
--------
No matter how far we travel, there’s always a horizon.
----------
,,Men moet altijd handelen volgens een regel
waarvan men zou willen dat het een algemene wet is.”

I. Kant (Filosoof 1724-1804)

---------
Ik wens jullie allemaal het allermooiste, beter dan beste bestaan. 

Leef hard en goed en schoon en wild. Kijk goed, voel beter. 
Wees niet bang. Kies voor wat u blij maakt, wat het ook moge zijn. 
Durf proberen wat lastig lijkt. Leg de lat hoog genoeg. 
Koester en laat u koesteren. Geef anderen wat ze verdienen, en uzelf minstens ook. 
Blijf hopen, willen, dromen, wensen. 
Wees kwetsbaar en sterk, en lief voor kleine dieren. 
En drink op tijd en stond een goed glas, dat helpt altijd. 

Uit: VELE HEMELS boven de zevende,
weergaloos mooie debuutroman van Griet op de Beeck.
------

“Afkeer van verlies is een sterke behoudende kracht die bevorderlijk is voor minimale veranderingen van de status quo in het leven van instellingen en individuen.
Dit conservatisme helpt ons op de been te blijven in onze omgeving, ons huwelijk en ons werk; het is de zwaartekracht die ons leven dicht bij het referentiepunt houdt.”

Daniel Kahneman, Ons feilbare denken.

-----------
Een kind moet weten
dat het een wonder is,
dat sinds het begin van de wereld
er geen ander kind is geweest zoals het,
en dat er tot aan het einde van de wereld
geen enkel ander kind zoals het zal zijn.

Pablo Casals
------

,,Paul Rozin, expert op het punt van weerzin, heeft opgemerkt dat één kakkerlak een hele schaal met kersen oneetbaar maakt, maar dat een enkele kers onze weerzin tegen een schaal met kakkerlakken niet vermindert. Hij stelt dat het negatieve op allerlei manieren de overhand heeft op het positieve en dat afkeer van verlies een van de vele manifestaties is van de de algemene overheersing van negativiteit.”
Daniel Kahneman, Ons feilbare denken

--------

Wat we alleen voor onszelf hebben gedaan, sterft met ons;

wat we voor anderen en de wereld hebben gedaan, zal beklijven
en is onsterfelijk.
Albert Pike
--------

Bedanken vereist. evenals denken, een diepe betrokkenheid bij het object, wil het geen beleefde manier zijn om zich ervan los te maken.

Simon May (Ik denk dus ik besta)

--------
“Pessimisme is zo gemakzuchtig.
Of je hebt gelijk of het valt wel mee.”
Theo Maassen
---------


“Ondanks de lof van de ‘natuur-dichters’, is eenzaamheid niets anders dan isolement; het kruipt door het hart als een worm in een appel, vreet alle hoop op en laat niets over dan een lege vorm.”
Dean Koontz, in One Door Away From Heaven

-----------
‘We kunnen machtig worden door kennis, maar we kunnen volheid bereiken door medeleven. We merken echter dat dit onderwijs tot medeleven op scholen niet alleen systematisch wordt genegeerd, maar zelfs streng wordt onderdrukt.
Rabinadrath Tagore, ‘My school”, 1916
op cit. Niet voor de winst, Martha Nussbaum
-------
“Hoezeer je je ook probeert te wapenen tegen het lot,
uiteindelijk is het toeval de grote regisseur.
John Appel, regisseur van Wrong time, wrong place
-----------
Life is not a problem to be solved.
Life is a mystery to be lived.
Osho
------------------

“Ik denk dat we er zo ellendig aan toe zijn voor een deel komt omdat we maar één god hebben en dat is de economie.”
James Hillman

----------------
Onze grootste triomf ligt niet in nooit vallen,
maar in telkens weer opstaan als we gevallen zijn.
Oliver Goldsmith, Iers schrijver 1730-1774
------------
Wat we niet kennen kunnen we niet zien;
snel een mening hebben is als de afgeschoten pijl:
we kunnen hem niet terughalen.

James Henry Clemens
---------

In het leven gaat het niet om jezelf vinden,
het gaat om jezelf creëren.

George Bernard Shaw - Iers toneelschrijver (1856-1950)

--------
Moed is een gewoonte.
Je wordt moedig door moedige dingen te doen.
Mary Daly - Amerikaans feministe (1928-2010)
-----------

“Daarom is het begrip karakter zo onmisbaar in een beschaving: het voedt de verbeelding. Zonder het begrip beschikken we niet over een verbijsterend, allesomvattend en duurzaam kader om over na te denken; in plaats daarvan hebben we enkel groepen mensen van wie de eigenaardigheden geen diepte hebben .... , en die alleen maar goed te onderscheiden zijn in termen van collectieve categorieën:
beroep, leeftijd, geslacht, religie, nationaliteit, inkomen, IQ, etc.

De optelling van dit alles heeft als uitkomst een ‘Niemand’ zonder eigen gezicht, en niet een ‘Ieder’ met eigen eigenschappen.”

James Hillman, De kracht van karakter.
-----------...
”We hebben meer kans geluk te vinden als we leren spelen op ons werk, en leren werken tijdens het spelen.
Evenwichtige figuren werken niet altijd.
Ze weten hoe ze moeten lachen, ze kunnen spelen,
ze weten hoe ze leuke dingen samen met anderen kunnen doen.” ...


Manfred Kets de Vries, Het Geluk, een handleiding.
--------

‘En altijd is het zo geweest dat de liefde haar eigen diepte niet kent
dan op het uur der scheiding.’

Khalil Gibran
--------

--------
Wie ‘t grote nastreeft, hoort zich in te tomen,
in de beperking toont zich pas de meester.
J.W. von Goethe
---------

“Geluk is iets dat we hebben uitgevonden om ongelukkig te kunnen zijn. Als je er gewoon niet aan denkt dat je gelukkig moet zijn, kun je ook niet ongelukkig zijn.”

Sandro Veronesi. auteur
-----------

....”We worden niet oud door te leven maar door onze belangstelling voor het leven te verliezen.” ...

Manfred Kets de Vries, in ‘Het Geluk een handleiding’
-------------

“Geluk smeekt erom gedeeld te worden.
Het is net als bij een omhelzing:
daar kan je alleen samen van genieten.”

Manfred Kets de Vries, Het Geluk, een handleiding
-----------
Vergeet nooit je oorspronkelijke intentie.

Japans gezegde
-------------

God is dood, 
Nietsche is ook dood
En ik voel me ook niet lekker.

Woody Allen
-------------


Als ik niet weet dat ik het niet weet
denk ik dat ik het weet
Als ik niet weet dat ik het weet
denk ik dat ik het niet weet

R. D. Laing, KNOTS
(If I don’t know I don’t know
I think I know
If I don’t know I know
I think I don’t know)

------------


"Wat gezegd kan worden, kan duidelijk gezegd worden.
En waar we niets van weten, moeten we niet spreken."

Wittgenstein

-------

'Maar in feite is tijd geen rechte lijn. Tijd heeft geen vorm of gedaante, in geen enkele zin van het woord. Maar omdat wij ons geen voorstelling kunnen maken van iets wat geen vorm heeft, hebben we er voor het gemak een rechte lijn van gemaakt. En voor zover we op ogenblik weten, is de mens het enige levende wezen dat in staat is om voor een abstract idee iets concreets in de plaats te zetten.'

Haruki Murakami, 1Q84
 -----

"Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken, maar om te leren hoe we moeten surfen."
-KEN WILBER

 ------------


Vriendelijkheid is moeilijk weg te geven. Ze wordt bijna altijd teruggegeven
----

....“Ik bedoel ermee dat veel mensen hun leven lang dingen willen die ze beter kunnen laten liggen. De wereld is verwarrend, en daarom richten ze hun liefde op iets waar die niet thuishoort.” .....
“Om gelukkig te zijn moet je op de juiste manier van het juiste houden. Niet van geld of boeken maar van mensen. Volwassenen die dat niet begrijpen, voelen zich nooit bevredigd.”....
Ian Caldwell & Dustin Thomason (in: EEN VENETIAANS GEHEIM)

--------
Zelfs als je gelooft dat alles in de sterren staat geschreven,
heb je zelf nog altijd de pen in je hand.
James Clemens
---------

'People will forget what you said,
people will forget what you did,
but people will never forget how you made them feel.'
- Maya Angelou -

Het leven dat wij tekort vinden,
bestaat vaak uit dagen die wij te lang vinden.

Ramon Vullings, New Shoes Today
------
" A year from now, you may wish you had started... today "

- Karen Lamb -

-----------
soccer is a game for gentlemen, played by hooligans
rugby is a game for hooligans, played by gentlemen

Invictus
---------
Het gaat nooit mis, hooguit anders dan verwacht.

Joost Kadijk: joost@newshoestoday.com
------
In stromend water kan men zich niet spiegelen, wel in stilstaand.

Van/via Geert Tomesen
-----
Het leven is geen repetitie, het is de uitvoering.
Als we van het leven willen genieten, moeten we dat vandaag doen,
niet morgen of ergens ver weg in de toekomst.
We moeten onszelf afvragen wat we echt willen.
Willen we een volledig leven of een uitgesteld leven?
--
Onze successen mogen niet afgemeten worden aan wat we bereikt hebben, maar aan de obstakels die we hebben overwonnen.

-Manfred Kets de Vries, het Geluk, een handleiding
----------

Leven kan niet 'geleefd worden'
door herhaling van patronen. De mens
is het enige dier dat verveeld kan zijn, ontevreden
en zich uit paradijs gestoten voelen.
E. Fromm; Man for Himself
------

'Elke democratie berust op het misverstand dat mensen die gekozen zijn uit eigenbelang, het algemene belang zullen behartigen.'

‘Waar een wiel is, komt een weg.’

 Paul Claes, ‘bedenkingen’ uit Het hart van de schorpioen

----------
Bij de kunst van het leven,
is de mens zowel de kunstenaar en het voorwerp van zijn kunst;
hij is de beeldhouwer en het marmer; de dokter en de patiënt.
E. Fromm; Man for Himself
------
Leven is erbij zijn;
in het zijn zit alles wat kan worden.
-----------
Thoughts wander
as the soul stays in place.

James Clemens
----------
--------
Jezelf ontdekken is belangrijker dan de wereld ontdekken.
Dit is natuurlijk allebei belangrijk, maar de wereld zal er altijd zijn.
---------
Zeven eigenschappen die kinderen nodig hebben om het goed te doen op school - en waarschijnlijk ook in het leven- zijn:
vertrouwen, nieuwsgierigheid, intentionaliteit, zelfbeheersing, verbondenheid en het vermogen om te communiceren en samen te werken.
Daarnaast blijkt het vermogen om bevrediging uit te stellen een betere factor om succes te voorspellen dan het IQ.
(vgl. Emotionele intelligentie, Daniel Goleman)
C.B. Handy
---------
Taal is een valuta waarvan de waarde afhangt
van het gedrag dat ermee overeenkomt.

Hans van Mierlo
-------
De pessimist ziet problemen in elke mogelijkheid,
de optimist ziet mogelijkheden in elk probleem.

Winston Churchill
-------
“Nothing is permanent in this wicked world,
not even our troubles.

Charlie Chaplin
-------
O! EEN GOD IS DE MENS ALS HIJ DROOMT;
EEN BEDELAAR ALS HIJ NADENKT.


Friedrich Hölderlin
-------
Ik geef er de voorkeur aan een dromer te zijn
onder de nederigsten, met visies die gerealiseerd moeten worden,
dan leider tussen hen die
geen dromen en wensen hebben.

Kahlil gibran
------
Wie kan in hemelsnaam de zee en
wat erin weerspiegeld wordt onderscheiden?
Of het verschil tussen regen en eenzaamheid?
Haruki Murakami (Spoetnikliefde)
-------

Miyake dacht even na. ‘Je moet het zo zien, kind: vuur is vrij
het kan elke vorm aannemen die het wil. Maar de vorm die het
aanneemt , hangt af van de persoon die ernaar kijkt.’
‘Die ziet wat zijn hart hem ingeeft. Als jij vanbinnen stil
wordt terwijl je naar de vlammen kijkt, is dat omdat ze je
de stilte laten zien die ergens binnen in je woont.
Kun je me volgen Jun?’

Haruki Murakami (Na de aardbeving)

-----------


De mayonaisepot en 2 koppen koffie

Als het leven je te veel wordt, als 24 uur in een dag niet meer genoeg is, denk dan aan de mayonaisepot en 2 koppen koffie.

Bij het begin van een college filosofie had de professor een paar dingen voor zich op tafel staan. Toen de les begon pakte hij zwijgend een grote en lege mayonaisepot en begon die te vullen met golfballen. Toen vroeg hij de studenten of de pot vol was. Ze vonden dat die inderdaad vol was.
Toen pakte de professor een doos met kiezelstenen en deed die ook in de pot. Hij schudde de pot lichtjes. De stenen rolden in de open ruimten tussen de golfballen. Toen vroeg hij de studenten weer of de pot vol was. Zij vonden van wel.
De professor pakte een doos met zand en goot die in de pot. Het zand vulde de tussenruimten op. En weer vroeg hij of de pot vol was. Unaniem waren de studenten het erover eens, dat die vol was.
Toen pakte de professor twee koppen koffie onder de tafel en goot die in de pot, en vulde zo alle ruimte tussen het zand op. De studenten lachten.
"Welnu," zei de professor toen het lachen voorbij was, "Stel je eens voor dat de pot je leven is.
De golfballen zijn de belangrijke dingen - -God, je gezin, je kinderen, je gezondheid, je vrienden en favoriete bezigheden -- en als het andere wegviel, je leven nog steeds vol zou zijn.
De kiezelstenen zijn de andere dingen in het leven, die belangrijk zijn zoals je baan, je huis en je auto.
Het zand is al het andere -- de kleine dingen."
En hij ging door: "Als je het zand er eerst in doet, is er geen ruimte meer voor de kiezels of de golfballen. Hetzelfde geldt voor het leven. Als je al je tijd en energie besteedt aan de kleine dingen, heb je nooit genoeg ruimte voor de dingen die echt belangrijk zijn. Geef je aandacht aan de dingen die bepalend zijn voor je geluk. Speel met je kinderen. Laat je regelmatig medisch onderzoeken. Neem je echtgenote mee uit eten. Geniet van nog veel meer dingen. Er zal altijd tijd over zijn om het huis schoon te maken en het afval buiten te zetten. Zorg eerst voor je golfballen -- de dingen die echt belangrijk zijn. Ken je prioriteiten. De rest is gewoon zand."
Een studente stak haar hand op en vroeg wat de koffie betekende. De professor glimlachte. "Ik ben blij dat je dat vraagt. Het betekent gewoon dat hoe vol je leven ook kan lijken te zijn, er is altijd ruimte voor een paar koppen koffie met een vriend."

The Mayonnaise Jar and the 2 Cups of Coffee by Mary Lynn Plaisance

--------
tijd - het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is.......................

Rutger Kopland

--------
Maar bovenal, blijf aan uzelf trouw:
En hieruit volgt, als de nacht op de dag,
Dat gij dan jegens niemand vals kunt zijn.

(This above all: to thine ownself be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.)

advies Lord Polonius aan Laertes
Hamlet, Act I, scene III
William Shakespeare

----------
'Het kleinste ding met betekenis is meer waard in het leven
dan het grootste ding zonder betekenis.'

Carl Jung

“Ik ben altijd sterk onder de indruk geweest van het feit dat er een verrassend groot aantal mensen bestaat, die hun verstand nooit gebruiken, wanneer zij het vermijden kunnen, en een even groot aantal die hun verstand wel gebruiken, maar dat op een verbazingwekkend domme manier doen. Het verwonderde mij ook, dat ik veel intelligente en pientere mensen vond, die (voor zover men kon merken) leefden alsof zij nooit geleerd hadden hun zintuigen te gebruiken. Zij zagen de dingen die vlak voor hun ogen waren, niet. Zij hoorden de woorden niet, die in hun oren klonken, of merkten de dingen niet die zij aanraakten en proefden. Sommigen onder hen leefden zonder zich van de toestand van hun lichaam bewust te zijn...”

"Het was, alsof de situatie, waarin zij zich op dat ogenblik bevonden, iets definitiefs was, zonder mogelijkheid tot verandering, of alsof de wereld en de psyche statisch waren en dit altijd zouden blijven...."


C.G. Jung, De mens en zijn symbolen

----------
Bewustwording is natuurlijk ontheiliging van de natuur;
het is alsof je het onderbewuste van iets hebt beroofd.
Carl G. Jung
--------


‘Het is dan ook niet eenvoudig,’ gaf ik lachend toe. ‘Ik betwijfel of er veel mensen zouden snappen wat ik bedoel. Ik vermoed namelijk dat nagenoeg ieder normaal mens er een andere mening op na houdt dan ik. Maar ik ben er van overtuigd dat ik het bij het rechte eind heb. Concreet samengevat komt het hierop neer. De dood komt onverwacht. Een mensenleven is veel brozer dan je denkt. Daarom moet je er in de omgang met mensen voor zorgen dat je later nergens spijt van hebt. Zorg dat je fair bent, en als het even kan oprecht. Ik persoonlijk hou niet van mensen die dat niet eens proberen, en dan als iemand dood is simpelweg wat huilen en spijt betuigen.’
Haruki Murakami in Dans Dans Dans

-----------

....“Of het nu al dan niet tot iets dient, of het er nu goed of lelijk uitziet, de dingen die uiteindelijk voor ons van belang zijn, zijn meestal niet zichtbaar voor het oog (maar wel voelbaar in het hart).
En de echt waardevolle dingen kun je meestal alleen verwerven via onrendabele daden. Ze mogen dan vruchteloze daden zijn, dwaas zijn ze beslist niet.” ....
Haruki Murakami (uit: Waarover ik praat als ik over hardlopen praat)

-----------
Laat ons leren dromen, heren,
en dan zullen we misschien de waarheid leren kennen.

August Kekulé, 1865
--------
Kunst kan een wegwijzer zijn, je openbreken,
waardoor je anders gaat kijken,
andere wegen ziet.
Dat inspireert mij,
het brengt ruimte in mijn hoofd.
Wim Helsen (Vlaamse cabaretier)
--------
Alles wat je zegt dient te kloppen,
maar niet alles wat klopt hoef je te zeggen.
Anoniem
--------
Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt,
een beetje licht mee te nemen.
Harry Jekkers
-----------

Een nogal irritant trekje van geleerden is dat ze altijd Grote Woorden gebruiken die we niet allemaal begrijpen...

‘Wel,’ zei Uil, ‘de geijkte procedure in zulke Zaken is de volgende.’
‘Wat wil dat zeggen: “gekke proosduur” ‘ vroeg Poeh. ‘Want zie je, ik ben een beer met maar een Heel Klein Beetje Verstand en lange woorden, daar heb ik Last mee.’
‘Het wil zeggen: “dat, wat er gedaan moet worden”.’
‘Nou als ‘t dàt betekent, dan heb ik er vrede mee,’ zie Poeh nederig.

...En soms krijg je indruk dat die intimiderende woorden dienen om te zorgen dat we ‘t niet begrijpen.

Benjamin Hoff, TAO VAN POEH

--------
Alles wat je twee keer achter elkaar fout speelt,
is het begin van een compositie.
Frank Zappa (musicus)
----------


-----------
Je kunt niet zitten wachten op inspiratie.
Je moet er met een knuppel achteraan.

Jack London (1876 - 1916), schrijver van romans en korte verhalen.

--------

George Steiner heeft in het voorwoord van mijn boek geschreven dat de zin: ‘Ik heb mijn leven besteed aan het scheppen van de utopie’, belangrijk voor hem was als een metafoor voor mijn leven. Misschien heeft hij gelijk. Die utopie zal nooit verwezenlijkt worden, maar toch vind ik dat je je leven in het teken van een ideaal moet stellen. Mensen onderscheiden zich van dieren door het feit dat wij geleerd hebben naar onszelf te kijken en te vragen:
Waarom zijn we hier, wat doen we hier?
Yehudi Menuhin
(interview met Wim Kayzer, Het boek van de schoonheid en de troost)

-------------

Onze adem is de brug van ons lichaam naar onze geest, het element dat ons lichaam en onze geest in overeenstemming brengt, en dat het eenzijn van lichaam en geest mogelijk maakt. Adem is afgestemd op zowel lichaam als geest, en het is het enige instrument dat deze beide kan samenbrengen, ze beide kan verhelderen en ze beide vrede en rust kan brengen.


“Het echte gevaar ligt voor de meesten van ons niet in het feit dat we te hoog reiken en missen,
maar dat we te laag reiken en ons doel bereiken. “

Michelangelo (1475 - 1564)

------------
Stoutmoediger dan het doorvorsen van
het onbekende is soms het betwijfelen
van het bekende.
Kaspar

-----------
Heel lang geleden, zei Descartes: "Ik denk, dus ik ben."
Hier begint de filosofie. 
Maar als je niet denkt, wat dan?
Hier begint de beoefening van zen. 


Seung Sahn, The compass of zen. 
-----------
‘Ik ga niet overal over lopen prakkiseren.
Je stopt of je stopt niet. Je gaat of je gaat niet.’
Willlem van Hanegem
(interview Volkskrant magazine 28 maart 2008)
-----------
“Hoe komt het toch dat niemand met mij wil discussiëren ?
Komt het omdat ik altijd gelijk heb ?”

Jim Bouton (baseball speler)
cit. uit Aim low, Dave Dunseath
-----------
VISSEN VLIEGEN NIET

Als een vis in de oceaan zwemt, komt er geen einde aan het water,
ongeacht hoe ver hij ook zwemt.

Als een vogel in de lucht vliegt, komt er geen einde aan de lucht,
ongeacht hoe ver de vogel vliegt.

Maar nog nooit heeft een vis of vogel zijn element verlaten.


Zen saying, op cit. Sacred Hoops, P. Jackson & H. Delaney


For English language quotes click here

“de volledige uiteenzetting is onmisbaar voor een studie in de breedte; een bondig citaat volstaat voor wie reeds weet, maar zich wil herinneren.”
-------------------------------------------------------------------

Volmaaktheid betekent niet volmaakt handelen in een volmaakte wereld,
maar wel zinvol handelen in een onvolmaakte wereld.
R.H. Blyth

------

Who looks outside, dreams.
Who looks inside, awakes.
C.G. Jung
---------
------schaduw-----
“Inzicht in onze eigen duistere kanten,
is de beste methode om te kunnen omgaan
met de duistere kanten van anderen.”

C.G. Jung
-----------
“Om een meer of minder accuraat zelfbeeld te ontwikkelen..
volstaat het om je eenvoudigweg bewust te worden van die facetten van jezelf waarvan je niet wist dat ze bestonden.
En die facetten zijn gemakkelijk te herkennen,
want het zijn je symptomen.
Ken Wilber

...”Want mannen en vrouwen zijn niet onvrij om hun verschrikkelijke daden of onderdrukkende instituten, maar omdat ze deze vormen van onvrijheid zelf creëren als vervanging voor transcendentie. Mannen en vrouwen willen de wereld omdat zij in werkelijkheid de wereld zijn en ze willen onsterfelijkheid omdat ze feitelijk onsterfelijk zijn.

Maar in plaats van hun grenzen in waarheid te overschrijden, proberen ze die te breken en naar hun wensen te veranderen, en gevangen in dit Atman project om hun aarde in een vervangende hemel te maken, vernietigen ze niet alleen de enige aarde die ze hebben, maar verspelen ze de enige hemel die ze anders zouden kunnen omarmen.”

Ken wilber, Up from Eden

42 polariteit kennen

Licht wordt gezien doordat er duisternis is.
Goed wordt gekend omdat er kwaad is.
Hartelijkheid wordt gevoeld omdat er kilheid bestaat.
Angst bestaat omdat verandering gevreesd wordt.
Een bepaalde weg wordt gevolgd
omdat een andere niet zo geschikt lijkt.
Terugkeren kan altijd als het doel niet snel allesbepalend is.
Vooral aandacht voor het doel ontneemt de aandacht voor de weg
en... de zijpaden.
Uit: TAO van Creativiteit (zie publicatie)
----------


“Voor de krijger is de hele wereld vanzelfsprekend interessant: de visuele wereld, de emotionele wereld, welke wereld dan ook. Belangstelling en nieuwsgierigheid manifesteren zich als een levend genoegen, genoegen vermengd met hartstocht of tederheid.”
-------
“De weg van lafheid is het ons inkapselen in een cocon waarin we onze gewoontepatronen kunnen voortzetten. Omdat we onze fundamentele gedrags- en gedachtenpatronen steeds weer herscheppen, hoeven we nooit een sprong in de frisse lucht of op nieuwe bodem te wagen.”
Chögyam Trungpa (Shambala, De weg van de krijger)
---------

Ik kan niet leven volgens een model, noch zal ik zelf ooit een model voor iemand anders zijn; integendeel - wat ik zeker zal doen is mijn eigen leven volgens mijzelf, wat dat ook moge worden.
Het is geen principe wat ik hiermee vertegenwoordig maar iets veel kostbaarders - iets dat van binnen en gloeit van pure levenslust, en van vreugde naar buiten wil.

Lou Andreas-Salome (
Russisch-Duitse schrijfster12-2-1861 – 5-2-1937), Lebensrückblick----------
'De ziel voeden betekent deelhebben aan het scheppingsproces zelf- je wordt een mede-schepper van je leven en
van de wereld zoals je wilt dat die is.'
Wayne Dyer

------------

Alleen het nu is er voor altijd en eeuwig -
een en dezelfde nu;
de tegenwoordige tijd is het enige dat geen einde kent.
E. Schrodinger

-------------
Geef woorden aan uw leed
Verzwegen smart breekt met zijn fluisteren het bezwaarde hart.

William Shakespeare
-------


Het ding dat ik mijn individualiteit noem, is maar een patroon of een dansje. De atomen komen in mijn brein, voeren een dansje uit en verdwijnen dan weer - er zijn steeds weer nieuwe atomen, maar ze maken steeds weer hetzelfde dansje, zich herinnerend wat gisteren het dansje was.
Richard Feynman (natuurkundige en Nobelprijswinnaar), in: What do you care what other people think? (1998)

------
Volmaaktheid betekent niet volmaakt handelen in een volmaakte wereld, maar wel zinvol handelen in een onvolmaakte wereld.
R.H. Blyth

-------
Hij, die heerser is en zichzelf bewoont weet wie één zal zijn:
offer en dader.

Uit: de denkende, denkende doden, Herinneringen, ARMANDO,
verzamelde gedichten


------------
Hoogmoed (verwaandheid) is dus een aandoening van blijheid,
ontstaan doordat iemand beter van zichzelf denkt dan gerechtvaardigd is.
Verder wordt de blijheid, ontstaan doordat iemand beter van een ander denkt dan gerechtvaardigd is, overschatting genoemd,
en geringschatting tenslotte, die,
welke ontstaat doordat men van een ander slechter denkt dan billijk is.
B. de Spinoza, Ethica

-------------
A good patriot is always ready to defend his country against his government
( Thomas Payne, 1737-1809 )

In 1776, he published Common Sense, a strong defense of American Independence from England.

Meer weten over gezond verstand ? Dr. P. Zimbardo (Stanford prison experiment) heeft daar een boeiend boek over geschreven. Zie; hij geeft ook 10 stappen om persoonlijke vrijheid te waarborgen.


------------
Hier stuiten we op een merkwaardig en kenmerkend verschijnsel in filosofische onderzoekingen: de moeilijkheid - zou ik kunnen zeggen- is niet de oplossing vinden, maar iets als de oplossing erkennen dat eruit ziet alsof het daarvan pas een voorstadium is.
We hebben alles al gezegd. -NIET iets wat daaruit volgt, maar juist dát is de oplossing!
Dit hangt, meen ik, samen met het feit dat we ten onrechte een verklaring verwachten; terwijl een beschrijving de oplossing van een moeilijkheid is als we die correct in onze beschouwing inpassen. Als we daarbij blijven stilstaan en niet proberen een stap verder te gaan.
De moeilijkheid is in dit geval: HALT HOUDEN.

L. Wittgenstein, Knipsels, 314
-------------

Als we de wereldbevolking terugbrengen tot een dorp van 100 mensen zou de verdeling er ongeveer zo uitzien:
57 Aziaten
21 Europeanen
14 Noord en Zuid-Amerikanen
8 Afrikanen
30 blank
70 niet-blank
6 mensen zouden 59% van de wereld rijkdom bezitten en ze zouden alle 6 uit de Verenigde Staten komen
80 zouden substandard wonen
70 zouden niet kunnen lezen
50 zouden ondervoed zijn
1 zou een universitaire opleiding hebben
1 zou er een computer hebben

Dr. Philip Harter van Stanford University

Uit: BOOMERITIS, a novel by Ken Wilber

-------
Zoals een succesvolle ouder zei over het opvoeden van kinderen, “Behandel ze allemaal hetzelfde door ze verschillend te behandelen.”
Covey Leadership Center
---------

.... “ Maar om te kunnen handelen mag men niet al te realistisch zijn.
Zonder hoop kan men niet handelen.” ...


Sudhir Kakar (1938)
Bedrijfskundige en psychoanalyticus

--------
Information is not knowledge.
Knowledge is not wisdom.
Wisdom is not truth.
Truth is not beauty.
Beauty is not love.
Love is not music.
Music is all.

Frank Zappa
(1940 - 1993; muzikant;
Hij vermengde rock, pop, jazz, bigband, elektronica en klassieke muziek met elkaar.)

-----------


..”Wisdom knows that all things will pass;
that suffering is a part of life;
that life is a meaningful spiritual journey;
that renouncing love for power, wealth and fame is a destructive choice based on fear;
that love is the mystery we learn a little more about each time we risk pain by opening our heart to something or someone;
and that change is inevitable.”....
Jean Shinoda Bolen

--------

Als we onszelf voorstellen als in alle opzichten even onmetelijk, onpeilbaar, mysterieus en ontzagwekkend als de avondhemel, krijgen we misschien enigszins een idee van hoe gecompliceerd we als individu zijn en van de mate waarin wij niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf een geheim zijn.

Thomas Moore

-------

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T.S. Eliot (Four Quartets, Little Gidding)

Er is, zo lijkt het ons,
op zijn best, slechts een beperkte waarde
In de kennis verkregen uit ervaring.
De kennis creërt een patroon, en falsificeert,
Want het patroon is nieuw in elk moment
En elk moment is een nieuwe en schokkende
Waardering van alles wat we zijn geweest.” ....

....“De enige wijsheid die we kunnen hopen
te verkrijgen is nederigheid.
Nederigheid is eindeloos.”....

T.S. Eliot (Four Quartets, East Coker)

---------

Only mediocre people are always at their best.
Somerset Maugham

----------

"De reikwijdte van wat we doen en denken
wordt door wat we niet merken
bepaald beperkt.
En omdat we niet merken
dat we dat niet merken,
kunnen we maar verrekte weinig doen
om een verandering te bewerken,
tot we merken
dat juist het feit dat we het niet merken
onze daden en gedachten bewerkt. "

R.D. Laing

 They are playing a game. They are playing at not
   playing a game. If I show them I see they are, I
  shall break the rules and they will punish me.
  I must play their game, of not seeing I see the game.
  R.D.Laing (Knots)
-----------

“Een “ik” met een overtuiging, dat is een gek. Maar duizend man met een overtuiging, dat is het begin van een geloof, een politieke beweging, revolutie.”

Arnon Grunberg (Frans Kellendonk Lezing 2007

------------

Om te begrijpen wat we zijn, moeten we misschien eerst begrijpen wat we niet zijn - en dit houdt weleens in, dat we tijdelijk juist dat koesteren, en zelfs worden, wat ons het meest riskant vreemd is.

Simon May

We leren de echte lessen van onze blunders het best als we bereid zijn ze te herhalen.


Simon May ( The pocket Philosopher )

---------
'Vrede is niet iets waarnaar je verlangt.
Het is iets dat je maakt, iets dat je doet,
iets dat je bent en iets dat je weggeeft.'

Robert Fulghum
--------
FENIKS

Wil je afgewist, uitgewist, vervallen worden, tot niets worden ?
Wil je tot niets gemaakt worden ?
ondergedompeld in vergetelheid ?

Zo niet, dan zul je nooit echt veranderen.

De feniks vernieuwt haar jeugd
alleen als zij verbrand wordt, levend verbrand, verbrand tot hete, vlokkerige as.

Dan toont beweging in het nest een nieuwe kleine boreling
met strengen nestveertjes als vloeiende as
en vernieuwt zij haar jeugd als de adelaar,
onsterfelijke vogel.


D.H.Lawrence, The complete Poems, LAST POEMS, Penguin

Het doel is alleen belangrijk als een idee; waar het om gaat is het opus [het werk aan onszelf] dat leidt tot het doel: dat is het doel van een leven.
C.G. Jung

Waar liefde heerst, daar is geen zucht naar
macht; en waar macht het belangrijkste is,
daar missen we liefde.
De een is de schaduw van de ander.
Carl Jung

--------

Waar bitterheid is kan geen wijsheid zijn, waar wijsheid is zal geen bitterheid zijn.
Dr. D. Baumann, psychiater

------

Het ego analyseert; de Heilige Geest accepteert. De realisatie van heelheid ontstaat alleen door acceptatie, want analyseren betekent uit elkaar rafelen en scheiden. De poging om de totaliteit te begrijpen door die op te delen is de karakteristieke tegenstrijdige benadering van het ego met alles.
Het ego gelooft dat macht, begrip en waarheid te vinden zijn in scheiding en daarom moet het aanvallen. Onbewust dat geloof niet kan worden opgelegd en geobsedeerd door de overtuiging dat scheiding de redding is, valt het ego alles wat het waarneemt aan en breekt het in kleine, onsamenhangende delen, zonder betekenisvolle relaties en daarom zonder betekenis.
Het ego zal altijd betekenis vervangen door chaos, want als scheiding verlossing is, is harmonie de bedreiging.

A Course in Miracles, Foundation for Inner Peace


Als we onszelf voorstellen als in alle opzichten even onmetelijk, onpeilbaar, mysterieus en ontzagwekkend als de avondhemel, krijgen we misschien enigszins een idee van hoe gecompliceerd we als individu zijn en van de mate waarin wij niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf een geheim zijn.
Thomas Moore (Ierse dichter 1779-1852)

...” Nee, iemands karakter is zijn noodlot niet; iemands noodlot is de grap die zijn leven uithaalt met zijn karakter.”.....

Philip Roth (in Operatie Shylock 1993)


“ Het lezen van de klassieken is te moeilijk, dus ligt het aan de klassieken. Tegenwoordig doet de leerling zijn onvermogen als een recht gelden. Ik kan dit niet leren, dus er is iets mis mee. En er is vooral iets mis met die nare docent die er les in wil geven. Er zijn geen criteria meer, meneer Zuckerman, alleen nog meningen.”
Uit De Menselijke Smet, Philip Roth

"Wat we geluk noemen, wordt veroorzaakt door de (bij voorkeur plotselinge) bevrediging van behoeften die in sterke mate waren uitgesteld. Van nature is geluk alleen mogelijk als episode. Als een situatie die begeerlijk is vanwege het principe van genot, wordt verlengd, zal zij slechts milde tevredenheid teweeg brengen. We zijn zo gemaakt dat we intens genot slechts kunnen ontlenen aan contrast en nauwelijks aan een blijvende toestand. Zo worden onze mogelijkheden tot geluk beperkt door onze constitutie."

Sigmund Freud (Das Unbehagen in der Kultur, 1930)
Love....
A condition of complete simplicity
costing no less than everything

T.S. Eliot
“Laat u niet verleiden in tegengestelden te denken. Die vergissing blijft een bezoeking voor de Nieuwe Wereld van de Amerikaanse continenten met haar fundamentele syndroom: verslaving aan nieuwheid en futurisme, die al het oude regressief en passé maakt - ‘een emmer vol as’, zoals Amerika’s Amerikaanse dichter Carl Sandburg schreef. “

James Hillman (in DE KRACHT VAN KARAKTER)


“De geestelijke processen die ons zelfgevoel dragen - gevoelens, gedachten, herinneringen - zijn versnipperd over verschillende gebieden van de hersenen. Er is geen verzamelpunt (...). Ze komen samen in een verzonnen verhaal. Vragen wie of wat dit verhaal verzint, is vragen wie de donder dondert of de regen regent.”


Paul Broks: Het land van de stilte - Neurologische vertellingen

--------

De Grieken, zo vertelde mij een zekere geleerde, beschouwden de mythen als de activiteit van de Daimon en dat Daimonen ons karakter en ons leven vormen. Ik heb dikwijls de idee gehad dat er een speciale mythe is voor ieder mens, die, als we hem zouden kennen, ons zou alles zou doen begrijpen dat hij deed en dacht.

W.B. Yeats (1864 - 1939)
‘At Stratford-on-Avon: Ideas of Good and Evil’

The Greeks, a certain scholar has told me, considered that myths are the activities of the Daimons, and that the Daimons shape our characters and our lives. I have often had the fancy that there is some one myth for every man, which, if we but knew it, would make us understand all he did and thought.

-----------

Alle dingen weerspiegelen en bevatten alle dingen, en doordringen elkaar. Dat is de organische aard van het universum, en het wordt in het klassieke boeddhisme onderlinge afhankelijkheid genoemd. Affiniteit en coïncidentie zijn de uiterlijke verschijningsvormen ervan... De ander is geen ander dan ikzelf. Dit is de grondslag van de geboden en de inspiratie voor authenthiek menselijk gedrag.
Het met een glimlach erkennen van onze eigen donkere kant en het met een glimlach erkennen van de stralende kant van de ander - dat is oefenen. Altijd blijven letten op de stralende kant van onszelf en vasthouden aan de donkere kant van de ander - dat is geen oefenen.

—Robert Aitken, Encouraging Words


Vergelijk holoflux van D. Bohm: implicate & explicate reality

De meest verleidelijke doelen zijn niet die, welke ons in staat stellen een pad te vinden, maar onze weg kwijt te raken.

Simon May


Wil je je doel bereiken, dan moet je geduldig genoeg zijn om je vaardigheden van de grond af op te bouwen, en voorzichtig genoeg om je voor de vier winden van het toeval open te stellen.

Simon May

--------
Verheugt u en hef het glas,
beschouw het heden als uw eigendom,
het overige behoort het lot,

Euripides
----------
Homo sum, humani a me nil alienum puto
.

Ik ben een mens en niets menselijks is mij vreemd.

Publius Terentius Afer (195/185–159 BC)
----------

“De vraag is niet waar je naar kijkt,
maar wat je ziet.”

Henry David Thoreau (Walden)
----------

Want weet je, vanaf het moment van onze geboorte vertellen de mensen ons dat de wereld zus en zus, zo en zo is, en natuurlijk hebben we geen andere keuze dan om de wereld te zien zoals de mensen ons dat verteld hebben.
C. Castenada, Journey to Ixtlan.


---” Carlos: 'Hoe kan hij zijn derde vijand overwinnen, Don Juan?'
Don Juan: 'Hij moet hem weloverwogen trotseren en tot het besef komen dat de macht die hij schijnbaar heeft veroverd in werkelijkheid nooit zijn eigen macht is. Hij moet zichzelf te allen tijde in bedwang houden, waarbij hij nauwgezet en consequent rekening houdt met al wat hij geleerd heeft. En als hij tot het inzicht komt dat (zelfverzekerdheid) en macht zonder dat hij zichzelf onder bedwang heeft erger zijn dan gewone fouten, zal hij een punt bereiken dat hij alles onder controle heeft. Dan zal hij weten wanneer en hoe zijn macht te gebruiken. En op dat moment zal hij zijn derde vijand hebben overwonnen.' “----


..” Bezadigdheid
De vierde vijand is het subtielst van aard en het moeilijkst te overwinnen. Na enorme vijanden als angst, overmoed en macht te hebben overmeesterd, voelen we ons sterk. We voelen ons in staat om welke vijand dan ook te trotseren. En dan doet de bezadigdheid ongemerkt zijn intrede. Zonder het te merken zakken wij weg in een waas van zelfvoldaanheid. Bezadigdheid gaat gepaard met moeheid en als gevolg van deze combinatie hebben wij geen fut meer om uitdagingen aan te gaan en voelen wij er veel meer voor om rustig aan te doen.
Maar we mogen niet toegeven aan die bezadigdheid, want dat leidt tot stagnatie en de 'midlife-crisis'. Net als de andere vijanden moeten we ook de bezadigdheid trotseren. We moeten alert zijn, onszelf in de gaten en de andere vijanden onder controle houden.”....

Carlos Castaneda ‘The Teachings of Don Juan’


“Als we niet bereiken wat we zouden willen, gaan we dikwijls iets anders proberen. Dat is niet altijd het verstandigste. Soms is de beste manier om iets anders te doen ‘iets anders’ te denken en zo het paradigma te veranderen.
Het kan wel eens beter zijn ‘zomaar iets’ positiefs te bedenken dan aan ‘iets’ concreet negatiefs vast te houden.”

‘Heeft dit pad een hart? Zo ja zit je op het juiste pad; zo niet is het zinloos. Beide paden leiden nergens naartoe. Maar het ene pad heeft een hart, het andere niet. Het ene zal je een plezierige reis bezorgen. Zolang je dat ene pad blijft volgen zul je er een mee zijn. Het andere zal je je leven doen vervloeken. Het ene pad maakt je sterk, het andere maakt je zwak.'

Carlos Castaneda


De vinger die naar de maan wijst is niet de maan.
[shigetsu]


Don Juan: 'De dingen veranderen niet. Jij verandert je zienswijze. Dat is alles (. . .) De wereld is alleen maar zus of zo, omdat wij onszelf dat wijsmaken. Als wij ophouden onszelf te vertellen dat de wereld er 'zo' uitziet, zal de wereld ophouden er 'zo' uit te zien.

Carlos Castaneda ‘A Seperate Reality'’

'Vrijheid is de enige drijfveer die ik ken. De vrijheid om weg te vliegen, het oneindige in, de vrijheid om ergens in op te gaan, te verdwijnen, te zijn als een kaarsvlam die ondanks het feit dat ze het moet opnemen tegen miljarden sterren intact blijft omdat ze nooit heeft gepretendeerd meer te zijn dan ze is, een kaarsvlam.'

Carlos Castaneda: De kunst van het dromen

--------------
Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel
om te genieten van leven en kunst.
Piet Mondriaan


En het geheim van mijn zwaard was net als het geheim van alles wat de mens natreeft, doodsimpel: wat doe je ermee als je het hebt.

------------

Paulo Coelho (in De Pelgrimstocht naar Santiago)

'De ziel voeden betekent deelhebben aan het scheppingsproces zelf- je wordt een mede-schepper van je leven en
van de wereld zoals je wilt dat die is.'
Wayne Dyer

----------
“ The art of losing is not hard to master;
so many things seem filled with the intent to be lost
that their loss is no disaster.”


Elizabeth Bishop (1911-’79)
(from: One art)

-Rafe Martin & Manuela Soares, One hand clapping
--------“ EERLIJKHEID is echter niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als de waarheid spreken. Eerlijkheid en waarheid verhouden zich als voor- en achtersteven van een schip; de eerlijkheid verschijnt eerst, de waarheid pas later. Hoevéél later hangt af van de lengte van het schip. “

Hakuri Murakami in De jacht op het verloren schaap.---------

“Het is mogelijk ons bestaan te vergelijken met een gepluimd zaadje dat gedragen wordt door de grillige lentewind doelloos rondzweeft voor het toeval het terecht doet komen op de onverschillige aarde. Maar terzelfder tijd is het mogelijk om het bestaan van het toeval te ontkennen. Wat gebeurd is, is duidelijk gebeurd en, wat nog niet gebeurd is, is duidelijk nog niet gebeurd. Met andere woorden wij leven van moment tot moment, ingeklemd tussen het “alles” achter ons en het “niets” vóór ons.”

Hakuri Murakami in De jacht op het verloren schaap.

--------
For most people life is mildly depressive,
except for the holidays.
D.W.Winnicott

-----------
Het is beter je droom te leven dan je leven te dromen.
Hans k.

----------


Non scholae sed vitae discimus.
[Wij leren niet voor de school maar voor het leven]
Seneca
--------

Niets is zo nuttig dat je er terloops nut uit kunt halen.

Seneca

---------


‘Zelfs op het verbale niveau, waar zij het meest in hun element zijn, hebben de onderwijzers aanzienlijk minder gepresteerd dan redelijkerwijs verwacht had mogen worden waar het om de uitleg aan jonge mensen gaat van het karakter, de beperkingen, en het immense vermogen tot het kwade zowel als het goede van deze grootste menselijke uitvinding ooit, de taal. Het zou kinderen geleerd moeten worden dat woorden weliswaar onmisbaar zijn, maar in potentie ook dodelijk - dat zij alleen de basis vormen voor alle beschaving, alle wetenschap, alle hogere doelen en alle verheven goedheid, maar tevens de enige basis voor elk bijgeloof, elke collectieve waanzin en stompzinnigheid, elke meer-dan-beestachtige wreedheid, elke historische reeks van misdaden in de naam van God, Koning, Vaderland, Partij of Dogma.’

Aldous Huxley, ‘Education on the Nonverbal level’ in Deadalus, voorjaar 1962


“Ambition is the last refuge of failure.”
Oscar Wilde (1854 -1900)

....” Er bestaat veel verwarring over wat perceptie betekent, want dit woord wordt gebruikt voor zowel bewustzijn en voor de interpretatie van bewustzijn. Toch kun je niet bewust zijn zonder interpretatie, want wat je waarneemt is je interpretatie.” ....

(Course of Miracles)De ‘zijpaden’ van het leven leveren vaak een intensiteit van betekenis, die de hoofdweg weigert prijs te geven.
Simon May (in : Ik denk dus ik besta)


Een nieuwe vinding ligt immers niet aan het eind van de weg, maar ergens op ‘n weg. Uit: TAO van Creativiteit (zie publicatie)

Alles wat in zijn eigen kring uitblinkt, is alleen binnen dat kader groot. Grootheid heeft immers geen welbepaalde afmetingen:
pas wanneer men gaat vergelijken,
wordt iets groter of kleiner.

Seneca uit de “brieven aan Lucilius”
---

Een plan schakelt ontevredenheid uit omdat het verandering belooft. Maar, ironisch genoeg, is een plan niets anders dan mijn besluit een andere toekomst te bedenken. En als het te strak gevolgd wordt blokkeert het mijn gevoeligheid voor de mensen om me heen.

Hugh Prather, Notes to Myself (1990 Bantam books)

------------

K.: Ik heb tijd nodig om van hier naar daar te gaan. Ik heb tijd nodig wanneer ik voor ingenieur wil leren, dan moet ik studeren, dat vraagt tijd. Diezelfde activiteit wordt doorgetrokken tot in de psyche. We zeggen dan: ik heb tijd nodig om verlicht te worden.
D.B.: Ja, dat zal altijd een conclict teweegbrengen. Het ene deel van jezelf tegenover het andere. Dus de activiteit die je doet zeggen ‘ik heb tijd nodig’ brengt ook verdeeldheid in de psyche teweeg. Tussen degene die iets waarneemt en dat wat hij waarneemt.
K. Ja. En wij zeggen dat degene die waarneemt identiek is aan wat hij waarneemt.
D.B. En daarom bestaat er, psychologisch gezien, geen tijd.
K.: Precies. Degene die ervaart, degene die denkt is identiek aan het denken. Er bestaat niet iemand die denkt, los van het denken.

De toekomst van de mensheid, gesprekken tussen J. Krishnamurti/David Bohm

panta rei
Alles in de kosmos is voortdurend in beweging

Niemand kan tweemaal in dezelfde rivier stappen, het water stroomt immers voorbij.
Herakleitos (Griekse filosoof ca. 540-480 v. Chr.)

------
als niemand
luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van
woorden

---


“Terwijl men uitstelt te leven, raast het leven voorbij.”

“Op niets hebben wij greep, Lucilius. Alleen de tijd hoort ons toe. Uitgerekend alleen dat vluchtige, glibberige goed heeft de natuur ons in eigendom gegeven; en iedereen die dat wil, kan er ons dan nog uit verjagen. Zo groot is echter de dwaasheid der stervelingen dat wie een weldaad ontvangt, hoe nietig en spotgoedkoop ook, en in elk geval moeiteloos vervangbaar, zich tot dankbaarheid verplicht voelt. Maar niemand acht zich wat dan ook verschuldigd als hij tijd heeft gekregen, al is juist dat het enige waarvoor zelfs een dankbare mens niets terug kan schenken.”
Seneca in ‘brieven aan Lucilius’

Nog een andere kijk op tijd: zie
Zijn-Tijd van zenmeester Dogen


Mon ami le fontainier m’a dit:

“La vie, c’est de l’eau;
mollis le creux de la main
tu le gardes
serre le poing
tu la perds.”


Mijn vriend de fonteinbouwer zei me:

"Water is leven,
gereduceerd tot een handpalm
je houdt het
maak een vuist
dan verlies je het."


GF Bernardini (
i muvrini; Corsicaanse troubadours)

------

Als tijd geld zou zijn ....
waarom kunnen ze het dan niet bijdrukken?
Als tijd geld zou zijn ....

dan zouden we het kunnen
sparen,
cadeau doen,
verliezen,
terug vinden,
inhalen,
beleggen...
en waarschijnlijk zouden we er dan zorgvuldiger mee omgaan.


literair

Alle kunsten leveren een bijdrage aan de grootste kunst van alle:
LEVENSKUNST - de kunst van het leven

Bertold Brecht
-----
Ik weet niet of mijn dromen mijn gedachten bepalen of
mijn gedachten mijn dromen.

D.H. Lawrence

----------
Wil je een wereld zien in een korrel zand
En een hemel in een wilde bloem
Houd dan oneindigheid in de palm van je hand
En eeuwigheid in een uur

William Blake
----


UNDERNEATH

Below what we think we are
we are something else,
we are almost anything.


D.H. Lawrence
(the complete poems, part of.. )


HIERONDER

Onder wat we denken dat we zijn
zijn we iets anders,
we kunnen bijna alles zijn.---------------


“Nieuwspraak (Newspeak) was niet alleen bedoeld als uitdrukkingsmiddel voor het wereldbeeld en de denkgewoonten van de aanhangers van Ingsoc - ze moest tevens alle andere denkwijzen onmogelijk maken.”

G. Orwell, 1984


'Ik ben altijd sterk onder de indruk geweest van het feit dat er een verrassend groot aantal mensen bestaat, die hun verstand nooit gebruiken, wanneer zij het vermijden kunnen, en een even groot aantal die hun verstand wel gebruiken, maar dat op een verbazingwekkend domme manier doen. Het verwonderde mij ook, dat ik veel intelligente en pientere mensen vond, die (voor zover men kon merken) leefden alsof zij nooit geleerd hadden hun zintuigen te gebruiken. Zij zagen de dingen, die vlak voor hun ogen waren, niet. Zij hoorden de woorden niet, die in hun oren klonken, of merkten de dingen niet die zij aanraakten en proefden. Sommigen onder hen leefden zonder zich van de toestand van hun lichaam bewust te zijn....'
C.G. Jung (De Mens en Zijn Symbolen)