Verzameling van citaten die de revue zijn gepasseerd.

For English language quotes click here

“de volledige uiteenzetting is onmisbaar voor een studie in de breedte; een bondig citaat volstaat voor wie reeds weet, maar zich wil herinneren.”
-------------------------------------------------------------------


creativiteit & verandering‘Het betere is de vijand van het goede.’
Montesquieu

----------
"Creatief denken en het nemen van risico's horen bij het leven. Een persoon zal niet de hele tijd op veilig spelen.
Ieder mens heeft de mogelijkheid om zich aan te passen en te
veranderen en op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen.
Een mens is een vloeibaar proces en geen vast, statisch geheel; een stromende rivier van verandering en
geen blok massief materiaal;
een voortdurend veranderende constellatie van mogelijkheden, niet een vast onveranderlijk aantal eigenschappen."

Carl R. Rogers
-----
Voor een gelukkig leven:
de perfectie van goed genoeg.”
Ian Clemens
-------
“ Is love really all you need?”
Analena McAfee
----------
‘Don’t count the days.
Make the days count.’

Muhammad Ali
--------
,,Hoewel iedereen een andere beleving heeft van wat bezielend is, hebben die ervaringen een gelijksoortig begin.
We beginnen door onszelf toestemming te geven
onze ziel en onze diepste behoeften serieus te nemen.”

Jean Shinoda Bolen
------

,,En weet vooral dat verveling geen kwaad kan,
behalve wanneer ze cynisch wordt.”
de wereld van Dirk de Wachter

-------
‘We wisten allemaal dat niet mogelijk was,
tot dat er iemand kwam die dat niet wist.’
Ian Clemens

------
‘Het betere is de vijand van het goede.’
Montesquieu

--------
“Een authentiek leven wordt niet geleefd door likes of dislikes.
Authentiek leven gaat over worden wie je bent.”

-------------
Vertrouw nooit iemand die de gevolgen van zijn beslissingen niet hoeft te dragen
Zonder die verantwoordelijkheid voor de consequenties, hebben stommelingen en boeven er alleen maar baat bij; bovendien worden ze nooit verantwoordelijk gesteld voor die fouten.”


N.N. Taleb (from: Skin in the game)
--------

Karakter zonder kennis heeft vaker succes
dan kennis zonder karakter.
Cicero
---
Argumenten moet men wegen, niet tellen.
Cicero

-----
“Alleen door fouten te maken leer je echt.
Gewoon een keer lekker je fikkers branden,
dan weet je het voor altijd.”
Eckart’s NOTES [Eckart Wintzen]
---------
“Creatief denken zoekt de woorden die passen bij de innerlijke beelden.”
[Anders dan bij ‘Ik dacht ...’ Want dan gaat het over ik had verwacht.]

---------
,,We leven in een tijd waarin de
verandering zo snel gaat
dat we het heden pas zien als het al
aan het verdwijnen is.
R.D. Laing

------
Geen verbeeldingskracht hebben is alleen een probleem wanneer je je snel verveelt.
N. N. Taleb
------
“Unfinished poem ....
I would love to live like a river flows,
carried by the surpirse of its own unfolding.”

John O’Donohue [in: Anam cara]
-----
“If at first you don’t succeed, try, try, again. Then quit.
There’s no use in being a damn fool about it”

W.C. Fields (aka Lavatory Meadows)

Knowing enough to stop
when one does not know
is perfection.
Chuang Tsu
---------

Synergie (samenvoeging van 'synthese' en 'energie') is populair om voordelen van fusies aan te geven.
Dit is geen gemakkelijke opgave omdat samenvoeging door bijv. acquisitie of fusie om beter te presteren een nauwelijks te voorspellen resultaat zal hebben.
R. Buckminster Fuller zei het als volgt:

"de unieke gedragingen van complexe systemen zijn onvoorspelbaar door de gedragingen van samenstellende functies apart te bekijken"

en als voorbeeld geeft hij: het stabiele structurele gedrag van water (H2O)
is niet verklaarbaar of voorspelbaar enkel en alleen door analyse van de samenstellende delen: waterstof en zuurstof.
Ook de bevindingen van hoogleraar Schenk (Erasmus) over meer dan 30 jaar laten zien dat het inderdaad een gok is: mee dan 2/3 van alle fusies is niet succesvol en levert mee problemen op dan de beoogde voordelen.
Op tijd stoppen of andere weg inslaan is dus niet altijd onverstandig, want wie niet verandert heeft niets geleerd.
E
n creativiteit lijkt wel op ‘synergie’ :

T H E T H I R D T H I N G

Water is H2O, hydrogen two parts, oxygen one,
But there is also a third thing, that makes it water
And nobody knows what that is.
The atom locks up two energies
But it is a third thing present which makes it an atom.


D.H. Lawrence

-------

De dingen zullen perfect worden als de mensen perfect zijn.
Ik vermoed dat we hier nog wel enige tijd op moeten wachten.


Ian Clemens

------------
creativiteit krijgt geen kans als
we grenzen respecteren en
verschillen proberen af te schaffen.

-----------
“The art of teaching
is the art of
assisting discovery.”


Mark van Doren
-----
Als het gras bij de buurman groener lijkt,
is het ongetwijfeld kunstgras.

----
‘God schiep de wereld in 7 dagen.
maar hij had het enorme voordeel dat hij alleen kon werken.’

Kofi Annan
(voormalig Secretary VN)
-------
‘Om creatief te blijven moeten we steeds van kliffen durven te springen en .....
onze vleugels onderweg ontwikkelen.’
Kurt Vonnegut
---------
‘Een beeldscherm is vooral de begrenzing
van onze waarneming.’
Ton T.

------
‘Het mooie van muziek is dat als het je raakt,
het geen pijn doet.’
Bob Marley

-----
Risicomijdend gedrag wordt sterk bevorderd door school!

a) Fouten worden afgestraft en goed werk beloond;
b) Fouten leiden meestal tot extra werk;
c) Fouten worden dikwijls gezien als gebrek aan motivatie of zelfs domheid.

Eigenlijk vreemd en paradoxaal als je jongeren wilt opleiden om innovatief en grensoverschrijdend te werken.
Ian Clemens
-----
Je zicht zal pas scherp worden als je in je eigen hart kunt kijken.
Wie naar buiten kijkt, droomt,
wie naar binnen kijkt, wordt wakker.
Carl Gustav Jung
----

Clopton's Law:
For every credibility gap there's a gullibllity fill.

[De geloofwaardigheid kan nog zo laag zijn,
er zijn altijd wel mensen die er intrappen.]

--------
Sommigen zeggen dat God in de details zit,
anderen dat daar de duivel is te vinden.
Hoe het ook is,
in ieder geval zijn de details belangrijker dan de perfectie.
Ian Clemens
----
Een creatieve houding vraagt los te laten wat we zijn
om te worden wat we kunnen zijn.

Ian Clemens
-------

De moeilijkheid bij creativiteit is de neiging om ons te 'focussen' op wat in onze ogen concreet en zinnig is. Andere dingen vinden we 'geen goed idee'.
en zo zegt N. Taleb

“Leven op onze planeet vergt vandaag de dag veel meer verbeelding dan we van nature bezitten. We hebben te weinig verbeelding en onderdrukken die bij anderen.”
------

“All things are ready, if our minds be so.”
W. SHAKESPEARE [HENRY V, St.Crispin’s day]
------------

--,,Wie een echte man wil zijn moet een non-conformist zijn….

Wat ik moet doen gaat alleen mij aan, niet wat de mensen ervan denken…. De echte man is hij die te midden van de menigte zijn onafhankelijke zelf blijft, in perfecte rust….
Doe je ding en ik weet wie je bent….
Die man zal beseffen dat conformiteit niets anders is dan een spelletje blindeman. “

Ralph Waldo Emerson

-------

“Meestal lossen we onze problemen niet op,
we ontgroeien ze.”


Carl G. Jung


-----


“In een kleine zak kun je geen grote dingen stoppen, en met een kort touw kun je geen diep water putten.”
Dit is zo omdat ieder schepsel van het lot zijn eigen sterke kanten heeft gekregen en ieders lichaam voor bepaalde dingen geschikt is.

Zhuang Zi (vert. K. Schipper)
Misschien dus dat het nieuwe gezocht kan worden binnen de mogelijkheden = inside the box !


“Je kunt kennis niet scheiden van contact met de grond. Eigenlijk kun je niets scheiden van contact met de grond. En dat contact met de echte wereld ontstaat via skin in the game :

blootgesteld worden aan de echte wereld.”
----

“Net zoals het uitgangsprincipe van heelmeesters is : geen schade te berokkenen, zo zullen wij betogen dat degenen die zelf geen risico nemen,
nooit betrokken mogen worden in beslissingen.”


N.N. Taleb, voorwoord Skin in the game INCERTO
---- -----N.N. Taleb. uit . skin in the game
---------

---------
“Making the simple complicated is commonplace;
making the complicated simple, awesomely simple,
that’s creative.”

Charles Mingus, [jazz bass player]
------------
“I’ll play it first and will tell you what it is later.”
Miles Davis
-----------
“ Er bestaat een belangrijk verschil tussen ambitieus en doelgericht zijn. Iemand die ambitieus is wil anderen overtreffen; iemand die doelgericht is is tevreden als hij zichzelf overwint en het beste geeft. “
Eckart von Hirschhausen. uit: ‘Geluk komt nooit alleen’
--------

Jegens problemen die hardnekkig onoplosbaar blijven moet altijd de verdenking worden gekoesterd
dat het vragen zijn die verkeerd gesteld worden.
Alan Watts
---------

Elk woord wat je uitspreekt, gaat je beheersen.
Elk woord wat je tussen de lippen houdt,
beheers jij.

anoniem
---------
“Meestal stroken verwachtingen niet met de werkelijkheid. Dat kan vervelend zijn, maar eigenlijk denk ik dat het in de meeste gevallen een zegen is.”
.....
“ Ik chargeer natuurlijk, maar wat ik wil zeggen is: het is geen eigenschap van het leven om te voldoen aan de verwachtingen die we erop projecteren.”
Nina Weijers;
Hoe het licht binnenvalt
De taal van de literatuur
---------
We should therefore claim, in the name of tolerance,
the right not to tolerate the intolerant.

-Karl Popper, The Open Society and Its Enemies
-------
-----------
“Democratie is zoiets als de bal bij voetballen: je moet hem in de lucht houden anders gaat een ander er mee vandoor.”
Yanis Simonides (acteur)
---------
There are three kinds of people:
those who make things happen;
those who watch things happen

and those who don’t know what the hell is happening.

-----------
“Het duurt erg lang voordat men jong wordt.”
Pablo Picasso
------
“Ik schilder wat ik wil,
wanneer ik wil en
waar ik wil.“


David Hockney
-------------
“We have got to live,
no matter how many skies have fallen.”

D.H. Lawrence


"Een vooruitgang die zich alleen op één gebied voltrekt, is destructief ten opzichte van de vooruitgang op alle gebieden."
Erich Fromm

-----------
“ 1984

I wrote it as a warning,
not a manual.”
George Orwell
---------
“Ik geloof niet in bijgeloof,
want dat brengt ongeluk.”

Ian Clemens
----------

Iets benoemen als probleem schept illusie van een oplossing. Voorzichtiger is te spreken over kwestie of situatie, biedt meer perspectieven.
Jos Kessels: De jacht op een idee. Visie, strategie, filosofie

----------

Een wiskundige begint met een probleem en creëert een oplossing; een consultant begint met het aanbieden van een ‘oplossing’ en creëert een probleem.

-------

Links is van mening dat modellen intelligent dienen te zijn omdat markten dom zijn; rechts denkt dat markten intelligent dienen te zijn omdat modellen dom zijn. Helaas is bij geen van beiden opgekomen dat zowel markten als modellen zeer dom zijn.

---------

Je kunt er donder op zeggen dat een directeur van een onderneming veel reden tot bezorgdheid heeft wanneer hij bekend maakt dat ‘er geen reden tot bezorgdheid is’.

N.N. Taleb, Het bed van Procrustus

-------

..”Het economisch belang vereist dat we een beroep doen op de kunsten en geesteswetenschappen om een (....) cultuur van creatieve innovatie te bevorderen.”
Martha Nussbaum
(in: NIET VOOR DE WINST)
--------------
Creativiteit is geen middel tot een doel.
Het is zowel middel als doel tegelijk.
----------
“Het is geen schande om te falen. Falen is één van de grootste kunsten in de wereld.”
Charles F. Kettering
---------
“Goede mensen zijn goed omdat ze wijs zijn geworden door te falen. Want weet je, succes levert weinig wijsheid op.”
William Saroyan
-----------
 "The best way to improve your Brand is to improve your Reality".
Greg Richards
--------------
Een bovenmatige gerichtheid op probleemoplossing leidt gemakkelijk tot symptoombestrijding.
Je kunt beter de goede dingen matig doen, dan de verkeerde dingen goed.

Dat is het verschil tussen effectiviteit en efficiency.
James Clemens
------

"Al diegenen met een gebrek aan verbeelding
verschuilen zich in de realiteit."

Jean-Luc Godard 

-----------
--------

,,De moeilijkheid bij creativiteit is de neiging om ons te 'focussen' op wat in onze ogen concreet en zinnig is.”

Andere dingen vinden we 'geen goed idee'....

,,Leven op onze planeet vergt vandaag de dag veel meer verbeelding dan we van nature bezitten. We hebben te weinig verbeelding en onderdrukken die bij anderen. “

N. Taleb -de zwarte zwaan

---------
EL PRINCIPAL ENEMIGO DE LA CREATIVIDAD ES EL BUEN GUSTO
de grootste vijand van creativiteit is de goede smaak
PICASSO
-----

,,De intuïtieve geest is een heilige gave en de rationele geest is haar trouwe bediende. Wij hebben een maatschappij gecreëerd die de bediende eert en de gave vergeten is.”

Albert Einstein
---------

,,De schepping van iets nieuws wordt niet bereikt door het intellect maar door het instinct om te spelen vanuit een innerlijke behoefte.
De creatieve geest speelt met het object waar het van houdt.”
C. G. Jung

-----------

,,Hoe zorgen volwassenen ervoor dat ze nadat ze de wereld van de kinderspelletjes achter zich hebben gelaten toch in staat blijven om te spelen en zelfs om beter te leren spelen?
Winnicot betoogde dat kunst hierbij een essentiële rol speelt.”


Martha Nussbaum (in: NIET VOOR DE WINST)


-----------
‘’Mensen worden overtuigd om geld uit te geven
dat ze niet hebben,
aan dingen die ze niet nodig hebben,
om indruk te maken die niet blijft duren
op mensen
die ons eigenlijk niets kunnen schelen.”


Tim Jackson, auteur Welvaart zonder Groei.

-------------

In de twintig jaar dat hij in Eindhoven olympisch kampioenen smeedde sprak hij met zijn zwemmers nooit over winnen, finales of medailles.
,,Er heeft nog nooit iemand goud gehaald door eraan te denken. Verloren wél. Ik praat met mijn zwemmers altijd over het hoe: over de beweging, over techniek. Nooit over de uitkomst. Voor veel coaches is dat moeilijk. Ik gebruik bij de meeste trainingen geen klok. Tijd komt voort uit een aantal handelingen: je start, je keerpunt, je slaglengte. Het gaat om het proces.”
Jacco Verhaeren, zwemcoach in interview NRC-Next.

--------
,,Kansen vermenigvuldigen zich....
als men ze durft te pakken.“
Sun Zsu
--------

,,Durf te dromen van het onvoorstelbare. Als we alleen haalbare doelen najagen, had ik nu nog in Friesland gezeten. Nu zijn mijn ouders trots dat ik niet gedaan heb wat zij wilden.”
Joop Alberda (sport coach)

------
The creative adult is the child that survived.

tomorrow never comes ....
------
"Because in the end, life is not about finding yourself.
It's about creating yourself.

Ken Wilber
-----

“if you never change your mind, why have one?”
--E. de Bono
----------
If we begin with certainties, we shall end in doubts;
but if we begin with doubts, and are patient in them,
we shall end in certainties.
— Sir Francis Bacon

----------

Alles wat top-down is, maakt zwakker en blokkeert antifragiliteit en groei; alles wat bottom-up is, gedijt onder de juiste mate van stress en wanorde. Het ontdekkingsproces zelf (innovatie, technologische vooruitgang) is afhankelijk van antifragiel geknutsel -- eerder van het dragen van excessieve risico’s dan van een officiële opleiding.

Antifragiel, Dingen die baat hebben bij wanorde
Nassim Nicholas Taleb


---------


,,In de beginnersgeest is niets ooit eerder gebeurd. Het is een geest die vrij is van de belemmeringen van de ervaring.
Als je elke dag met een beginnersgeest naar de wereld kijkt, of je nu jongleur, metselaar, boer of computerprogrammeur bent, zie je op ieder moment nieuwe dingen en mogelijkheden om te experimenteren en te onderzoeken.”

Dave Finnigan, ZEN in de kunst van het jongleren

-------
,,In de geest van de beginner zijn er vele mogelijkheden;
in die van de expert maar weinig.”


Shunryu Suzuki

-------

Door de werking van anti-fragiliteit te doorgronden, kunnen we systematische en algemene richtlijnen opstellen voor niet voorspellende besluitvorming in onzekere omstandigheden.

--------

Nagaan of iets fragiel is, is veel gemakkelijker dan een schadelijke gebeurtenis voorspellen.

--------

Alles wat top-down is, maakt zwakker en blokkeert antifragiliteit en groei; alles wat bottom-up is, gedijt onder de juiste mate van stress en wanorde.

--------


Een vervelend aspect van het zwarte-zwaanprobleem - en eigenlijk het belangrijkste, vaak onopgemerkte punt - is dat de kans op zeldzame gebeurtenissen domweg niet te berekenen is.
.......“De toekomst zal in toenemende mate minder voorspelbaar zijn, ondanks onze vooruitgang en groei in kennis, of misschien wel vanwege deze vooruitgang en groei. En dat de menselijke natuur en de 'sociale' wetenschappen lijken samen te spannen om dit idee voor ons verbergen te houden.”

N. Talib (in De
Zwarte Zwaan The BLACK SWAN)

-----------

Op een dag besefte ik ineens dat fragiliteit - een concept waarvoor nog geen technische definitie was bedacht - omschreven kon worden als dat wat niet houdt van volatiliteit, en dat wat niet houdt van volatiliteit, niet houdt van toevallige variatie, onzekerheid, wanorde, fouten stressoren, enzovoort.

---------

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, vereist een complex systeem geen ingewikkelde regels en principes. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Complexiteit leidt tot een opeenstapeling van ketens van onverwachte gevolgen.


(
Hoe minder regels, hoe creatiever mensen zich organiseren.
Hoe meer regels, hoe minder ze uitgedaagd worden.
Een zwerm vogels doet het instinctief met maar drie regels.
In computertaal heten ze boids )


Antifragiel, Dingen die baat hebben bij wanorde
Nassim Nicholas Taleb

---------

,,De mens heeft het levensweb niet geweven,
hij is niet meer dan een draadje ervan.
Alles wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

Chief Seattle
----------
The creative adult is the child that survived.
------------
,,Zonder een vleugje kunst zult u nooit iets nieuws bedenken.We moeten dichters zijn als we de wereld in gang willen houden.”

Karel Capek (op cit Dirk de Wachter, Borderline times)
-----------

Wanneer studenten worden geacht om slechts passief te luisteren, leidt dat er niet alleen toe dat hun actieve kritische vermogens niet tot ontwikkeling komen, maar kunnen die zelfs verzwakt raken.
John Dewey (op cit. Niet voor de winst, M. Nussbaum)

--------
,,Het is niet genoeg, te weten, men moet ook toepassen;
het is niet genoeg, te willen, men moet ook handelen.”
Johann Wolfgang von Goethe
----------
“Onmogelijk is een woord dat je alleen aantreft in het woordenboek van dwazen.”
Napoleon Bonaparte
----------
Everything you want, is behind the fear.
Yetunde
----------

“Om een (nieuwe=) niet formuleerbare gevoelswaarwording onder woorden te brengen, moeten we onze gebruikelijke afhankelijkheid van gerichte aandacht loslaten en overgaan naar een diffuser soort aandacht die een holistisch overzicht van het geheel van onze ervaringen mogelijk maakt.
Creatief denken, handelen en beslissen komen voort uit dit holistisch aftasten van wat we ervaren maar in formele zin nog niet weten. “
John Welwood, Psychologie van de Ontwaking

-------

“Het vraagt vaak meer moed om van mening te veranderen dan
om die trouw te blijven.”
Friedrich Hebbel, Duits schrijver, 1813-1863

--------

In het leven gaat het niet om jezelf vinden,

het gaat om jezelf creëren.
George Bernard Shaw - Iers toneelschrijver (1856-1950)

--------

Een schip is veilig in de haven, maar dat is niet waar schepen voor gemaakt zijn.
William Shed - Amerikaans theoloog (1820-1894)

----------------Om een creatief leven te leiden,
moeten we onze angst om fouten te maken verliezen.


John W. Gardner

----------
“De verbeelding is het voornaamste instrument van de moraal, waarbij poëzie aan het gevolg bijdraagt door de oorzaak te voeden.”
-----
“Alleen liefde, tederheid en schoonheid maken de menselijke geest ontvankelijk voor morele noties.”


Percy Bysshe Shelley
---------
"In ons netwerktijdperk is er de neiging te denken dat ideeën ontwikkeld kunnen worden door middel van e-mail en iChat. Dat is belachelijk. Creativiteit komt voort uit spontane ontmoetingen, uit toevallige discussies. Je komt iemand tegen, je vraagt waar die mee bezig is, je zegt 'wow', en dan komen er vanzelf allerlei ideeën bij je op."
Steve Jobs
------------------

De belangrijkste vijand van creativiteit is de goede smaak.

Pablo Picasso

------------

.......“De toekomst zal in toenemende mate minder voorspelbaar zijn, ondanks onze vooruitgang en groei in kennis, of misschien wel vanwege deze vooruitgang en groei. En dat de menselijke natuur en de 'sociale' wetenschappen lijken samen te spannen om dit idee voor ons verbergen te houden.”
N. Talib (in De
Zwarte Zwaan The BLACK SWAN)
-----------
--
Ik heb geleerd ..... dat inspiratie niet komt door het af te dwingen; het komt gestaag en stilletjes tot ons, en elke dag moeten we het de kans geven om tot bloei te komen, het voeden met een beetje eenzaamheid en nietsdoen.
Brenda Ueland

--------------

“Het hart is een kunstenaar die schildert over dat wat ons diep verontrust, waardoor het doek een minder donkere, minder scherpere versie van de waarheid toont.”
Dean Koontz (in Forever Odd)

--------------


"De redelijke mens past zich aan aan de wereld;
de
onredelijke mens volhardt in het aanpassen van de wereld aan hem.
Daarom hangt alle vooruitgang in de wereld af van de onredelijke mens. "

George Bernard Shaw
--------------


Je weet niet wat je niet weet....

Zwarte Zwaan logica maakt wat je niet weet, veel relevanter dan wat je wel weet. Het is goed te bedenken dat veel Zwarte Zwanen kunnen worden veroorzaakt en verergerd door hun onverwachtheid.

--
Experts en “Lege Pakken”

Het onvermogen om uitschieters te voorspellen, geeft ons onvermogen aan om de loop van de geschiedenis te voorspellen,
gegeven het aandeel van die onvoorspelbare gebeurtenissen in de dynamiek van het verloop van de geschiedenis.


N. Taleb, The BLACK SWAN

--------

“Wij zijn geneigd te overschatten hoeveel we van de wereld begrijpen en de rol van het toeval inde gebeurtenissen te onderschatten. Dit overmatige vertrouwen wordt gevoed door de denkbeeldige zekerheid van achterafkennis. Mijn opvattingen over dit onderwerp zijn beïnvloed door Nassim Taleb, de schrijver van The black Swan.

Daniel Kahneman, ONS FEILBARE DENKEN

--
Het onvermogen om uitschieters te voorspellen, geeft ons onvermogen aan om de loop van de geschiedenis te voorspellen,
gegeven het aandeel van die onvoorspelbare gebeurtenissen in de dynamiek van het verloop van de geschiedenis.


N. Taleb, The BLACK SWAN

---------

Waanzin kan worden getypeerd als steeds opnieuw hetzelfde doen en andere resultaten verwachten.
Albert Einstein

--------
tot slot

De gebeten hond in dit boek (De Zwarte Zwaan) is niet slechts de klokkromme en de zichzelf misleidende statisticus, noch de geplatonifieerde geleerde die zich voor de gek laat houden door theorieën. Het is de neiging om ons te ‘focussen’ op wat in onze ogen concreet en zinnig is.
Leven op onze planeet vergt vandaag de dag veel meer verbeelding dan we van nature bezitten.
We hebben te weinig verbeelding en onderdrukken die bij anderen.

--------

Modellen en constructies, de intellectuele kaarten van de werkelijkheid, zijn niet altijd fout, ze zijn alleen fout in sommige specifieke toepassingen.
Het probleem is
a) dat je
vooraf niet weet WAAR de kaart fout is (alleen achteraf), en
b) de fouten grote
gevolgen kunnen hebben.

Deze modellen zijn te vergelijken met in potentie goede medicijnen die lukrake maar zeer ernstige bijwerkingen hebben.

N. Taleb, The BLACK SWAN

---------


Alles dat werkelijk groots en inspirerend is,
is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
Albert Einstein

---------

“Een succesvol mens is iemand die een stevige basis kan bouwen met de stenen die anderen naar hem gooien.”

anoniem

-----------

'Als je alleen nog maar plezier zoekt in het leven, word je op
een gegeven moment depressief.
Voor een gelukkig leven is het vinden van
voldoening
belangrijker dan plezier'


Mihaly Csikszentmihalyi


------------
-
...”Ik stel als eenvoudige stap naar een hogere vorm van leven, zover als mogelijk van het dier, voor om de verhalende vorm weg te laten, d.w.z. TV uitzetten, minimale tijd besteden aan kranten lezen en blogs negeren. “....


...”Train jezelf om het verschil te zien tussen het sensationele en het empirische. Deze isolatie van de giftigheid van de wereld heeft nog een bijkomend voordeel: het zal je welzijn verbeteren. En denk er ook aan hoe oppervlakkig onze vaardigheid met waarschijnlijkheid, de moeder van alle abstracte begrippen, is. Je hoeft niet veel te doen om een beter begrip te krijgen van de dingen om je heen. Bovenal, leer om ‘tunnelvisie’ te vermijden.” ....


Nassim Nicholas Taleb, The BLACK SWAN, the impact of the highly improbable.
Voor bespreking klik hier.

--------

Een rustige manager die met eenvoudige roeibewegingen werkt kan naar kalme waters roeien, terwijl de fanatieke manager overweldigd zal worden omdat hij elke golf, draaikolk en stroming wil kennen.

Zelfs de meest complexe en chaotische systemen bestaan uit vele ordelijke gedragingen. En om ze goed in te zetten moeten we de aandacht richten op de omgeving.

David Whyte, The heart aroused.

Zoals de vlieg in de urinoirs van Sphinx; geen enkele man moet, en elke man doet!

----

Een strange attractor of aantrekker is in de systeemtheorie iets waar een dynamisch systeem in de loop van de tijd naar toe evolueert en daar vervolgens blijft, ongeacht of er sprake is van enige verstoring van buitenaf. Het systeem legt zo een bepaald traject richting de attractor af. Dit traject kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een periodieke of (in het geval van een vreemde aantrekker) een chaotische functie. (Wikipedia)

en vergelijk:
Wanneer kracht en stof, levensbeginsel, vorm en materie alle nog niet gescheiden zijn, spreekt men van chaos. Chaos betekent, het nog niet onderscheiden zijn der tienduizend dingen. Men kijk ernaar, maar ziet het niet, men luistert ernaar, maar hoort het niet, men tast ernaar, maar grijpt het niet.
(Liéh Tze)

----------
Normaal zijn is het ideaal van de niet-succesvolle mens.
Carl Gustav Jung
-----------
Een gesprek is vaak een competitieve activiteit;
de persoon die het eerste ademhaalt wordt de luisteraar genoemd.


Nathan Miller

---------

....“De wrede werkelijkheid die je niet hebt leren te verdragen:
wij zijn er niet op voorbereid, of die ons nu goed of kwaad brengt. Wij kleden haar in gewaden die wij weven naar onze eigen maten, wij behangen en ontsieren haar met onze kleuren en weten tegelijk dat het anders is. Wij willen haar niet ontmoeten,
nogmaals: wij zijn er niet op voorbereid.
Elk gevoel vreest zijn eigen demasqué.” ...

Hans Keilson (uit: In de ban van de tegenstander)

---------

Het voornaamste probleem bij elke poging enkele behoeften te heroverwegen waarin door de teloorgang van de religies niet meer wordt voorzien, is het feit dat het om iets nieuws gaat. Hoewel we in het geval van technologie het nieuwe meestal toejuichen, houden we ons, als het sociale gewoonten betreft, maar het liefst bij wat we kennen.
Religie voor atheïsten, een heidense gebruikersgids van Alain de Botton

---------

“Docenten hielpen mij om mijn koers te bepalen en motiveerden mij. Maar de verantwoordelijkheid voor het leren lag bij mijzelf.”
Joseph Stiglitz

-----------

..."Maar pas echt verontrustend vind ik zogenaamd deskundige adviezen die erop neerkomen: je redt het alleen als je precies voor ogen hebt wie je wilt zijn en waar je naartoe gaat. Dit vind ik net zo'n bezopen idee als persoonlijke ontwikkelplannen (POP's) voor werknemers. Alsof je van tevoren kunt plannen en bedenken wie je worden wilt. alsof je het gaat maken als je het maar hard genoeg denkt en helder genoeg voor je ziet."...
Door die overdreven rol die voor ambities en targets wordt weggelegd, gaan mensen niet alleen denken dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen - echt niet, hoor - ze worden ook ik-gericht en ongevoelig voor wat er om hen heen gebeurt. Ze moeten zich immers vastbijten in hun droom.”

Roos Vonk,

---------
“EEN CIRKEL HOEFT NIET PERSé
ROND TE ZIJN.
Pablo Picasso
 ------------
“Ook gedachten vallen vaak onrijp van de boom.”

Ludwig Wittgenstein
---------

De waarheid is altijd
je eigen waarheid
dus een waarheid.
-----------

Nieuws houdt mensen niet wakker,

emotie wel!
----------

De meeste woorden zijn ontstaan als een beschrijving van de gescheiden realiteiten van de externe wereld, daarom kunnen ze onvoldoende die ene zachtaardige realiteit die wij allen delen, beschrijven.

Hugh Prather, Notes to Myself

-------

"Ons berin kan oengoljoflike dngien deon. Sutur gruset een matilje om te weetn hoe je vsatrgeoetse dnkepantroen van jelezf of ceollga's knut doborreekn."

Ramon Vullings
new shoes today - road to creation, innovation and change
-------

“Als we de dingen beschouwen vanuit hun verschillen,
zijn lever en gal even verschillend als Eindhoven en Amsterdam (origineel : Chu en Yueh)
Als we zien wat hetzelfde is in alle dingen,
dan zijn de 10 000 dingen één."

Chuang Tze

-----------


“Het probleem is niet dat er problemen zijn. Het probleem is ze niet verwachten en te denken dat problemen hebben een probleem is. “

Theodore Rubin (op cit. M.A. Roberto, Know what you don’t know)
-----------
“ Is a dream a lie if it don’t come true? “


Bruce Springsteen


--------
"Wij doen nooit aan marktonderzoek, we willen gewoon geweldige producten maken."...


...."We bedenken eerst wat we zelf willen.
Dus je kunt niet naar buiten gaan en de mensen vragen wat het volgende revolutionaire apparaat is dat ze graag zouden willen. 


Je kent toch die geweldige quote van Henry Ford ? 

Hij zei: ‘Als ik mijn klanten gevraagd had wat ze wilden hadden 
ze allemaal gezegd: een sneller paard.’..." 

Steve Jobs, Apple (in interview met Forbes Magazine)
--------
Tederheid, speelsheid en respect vormen het zwaartepunt van alle liefde - zonder deze
ontbreekt het haar aan evenwicht en kan zij niet rijpen.

-------
Niets wordt intens door je ervaren
-of aan je geopenbaard-
tenzij je het in het juiste tempo tegemoettreedt
(Muziek, liefde, natuur, kennis...)

Simon May (Ik denk dus ik besta)
--------

Als optimistisch synoniem wordt met ‘positief’ en
pessimistisch met ‘negatief’
is er geen plaats meer voor genuanceerd en kritisch denken.
James Clemens
-------
“Als je denkt dat je te klein bent om invloed uit te oefenen,
ga dan maar eens naar bed
als er een mug in de slaapkamer rondvliegt.”
Dame Anita Roddick, oprichter Body Shop en activiste
o.a. tegen Shell olie activiteiten in Nigeria
(http://www.anitaroddick.com/)
----------
Waarom ziet het oog
een ding duidelijker in dromen
dan in de verbeelding als we wakker zijn?

Leonardo da Vinci
----------

‘Onze weerstand om ons bestaande denken te veranderen, neemt toe als de uitdaging waarvoor we staan ons dwingt om niet alleen wat we denken (de inhoud) te veranderen, maar ook hoe we denken (het proces van denken zelf).

Managers geven heel veel geld uit om een probleem op te lossen voordat ze zullen overwegen hun eigen denken te veranderen,’
Eric Bartels (The plan, het meesterschap principe)
--------

 ”Ik moet vaak denken aan Ghandi’s uitspraak: ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.’ Voor velen is dit een moeilijk te bevatten idee. Het idee dat ik als ik op de een of andere manier verander, dat de rest van de werkelijkheid zal beïnvloeden lijkt .... nou, eigenlijk een aardig idee. Maar als je kijkt naar het werk dat Radin, Sheldrake, Hagelin of Laszlo doen, wordt Ghandi’s uitspraak begrijpelijker.
Hoe kunnen we die verandering zijn die we willen zien?
Doordat we met iedereen verstrengeld zijn. Iedere gedachte heeft belang. Wie wij zijn heeft belang voor ieder ander. Misschien is het wel zo eenvoudig.”

-MARK Vicente(What the Bleeb Do we (k)now)

--------
“Heaven loves ya
The clouds part for ya
Nothing stands in your way
When you're a boy”

Boys keep swinging
Boys always work it out

David Bowie -Boys

------

“Never be complete, never be perfect. Just evolve and let the chips fall where they may.”
“Je kunt pas echt vrij denken als je alles om je heen los kunt laten”
“ Veren in je achterste steken, maakt je nog geen kip.”
“Je bent niet je baan, niet het geld dat je op de bank hebt staan;
je bent niet de auto die je rijdt.”
(uit: Fight club, reg. David Fincher)
-------
"I believe in myself.
I believe in hands that work,
in the brains that think and
in the hearts that love."

Richard Branson
----------

"De meeste mensen plannen hun vakantie beter dan hun leven.
Misschien is dat omdat het makkelijker is om te vluchten dan om te veranderen."

 - Jim Rohn
----------
Een dromer is iemand die zijn weg alleen bij maanlicht kan vinden,
en zijn straf is dat hij het ochtendgloren ziet vóór de rest van de wereld.

Oscar Wilde

------------

‘De wereld is net een ui met talloze rokken. De wereld die we kennen is er slechts één van. Soms overschrijden we de grenzen en betreden een andere rok, een andere wereld die heel veel lijkt op die van ons, maar die toch niet hetzelfde is. Jij hebt helemaal op je eigen houtje een van die werelden betreden.’

-------------

‘Ik zeg dit omdat je nu voor het eerst van je leven in een positie verkeert om te begrijpen dat dromen iets is dat energie in het leven roept.’

Carlos Castaneda, De kunst van het dromen

-------------


--------
"mijn werk is zoeken naar iets wat er nog niet is,
het beste resultaat ziet er uit of het er altijd was”
Paul Bouw, kunstenaar (link)
---------
-------
"Als u zoiets doet, kan het gebeuren dat de dingen om u heen er een tikkeltje anders gaan uitzien dan eerst.
Maar laat u door die schijn niet bedriegen. 
Er is altijd maar één realiteit."

Haruki Murakami, 1Q84 (kjuutienvierentachtig)
 
-------

Als de ‘ziel’ van het bedrijf en die van het individu op elkaar aansluiten komen die E-factoren* vrij. Zonder deze afstemming zijn werk en leven saai. David Whyte verwoordt dit mooi in een van zijn gedichten:

Steeds smeult die energie van binnen;
wanneer die niet ontbrandt
vult het lichaam zich met dichte rook.


*E-factoren: energie, enthousiasme, eerzucht, enerverend, excelleren.

-Charles Handy, De dorstige geest

---------

‘Kun je je voorstellen dat er zoiets bestaat als een idee dat niet tot uitdrukking kan worden gebracht omdat het is beroofd van elke mogelijkheid om in woorden te worden vertolkt?’ vroeg Dr. Schaap. ‘Ik ben bang van niet.’ zie ik (...)
Haruki Murakami ( De jacht op het verloren schaap)


-------
‘Het hele leven is niets anders dan vormgeworden vragen,
die de kiem van het antwoord in zich dragen -
en antwoorden, die vol vragen zijn.
Wie ook maar iets anders erin ziet, is een dwaas’
Gustav Meyrinck, (Golem)
-----
‘We moeten oppassen dat we van het verstand niet onze god maken.
Het heeft wel krachtige spieren, maar geen persoonlijkheid.
Het kan niet bevelen; alleen dienen.’
Albert Einstein
--------
‘Aan alles twijfelen of alles geloven zijn twee even eenvoudige
oplossingen om nadenken overbodig te maken.
Henri Poincaré, (Wetenschap en hypothese)
--------


CREATIVITEIT EN OVERLEVEN

Het staat buiten kijf dat het menselijke ras nu of in de jaren die komen, niet kan overleven als de creativiteit zou opdrogen. Wetenschappers zullen met nieuwe oplossingen moeten komen voor overbevolking, oprakende niet-hernieuwbare hulpbronnen en de milieuvervuiling - of de toekomst zal heel ruw en kort zijn.
Tenzij humanisten nieuwe waarden en nieuwe idealen vinden om onze energie op te richten, zou een gevoel van hopeloosheid het enthousiasme kunnen doden om de onvermijdbare obstakels te overwinnen.

OF WE HET LEUK VINDEN OF NIET, ONZE SOORT IS AFHANKELIJK GEWORDEN VAN CREATIVITEIT.

Mihaly Csikszentmihalyi (in Creativity -Flow and the psychology of discovery and invention)

--------

Als je in een gegeven situatie alleen ziet wat iedereen ziet,
dan ben je zo representatief voor je cultuur
dat je er het slachtoffer van bent geworden.
S.I. Hayakawa

---------
Hetzelfde zien,
Maar het zo zien,
Zoals niemand het zag.

J.A. Deelder
----------

“Ware beleefdheid
is volkomen gemakkelijkheid van beweging en vrijheid.
Zij bestaat eenvoudig hierin,
dat men anderen behandelt zoals men zelf gaarne behandeld wordt."

Lord Chesterfield, Engels staatsman en schrijver (1694–1773)
---------

“Als de dingen vaag worden aangeduid,
dan wel onverklaarbaar lijken,
wordt de geest geprikkeld nieuwe ontdekkingen te doen.
Leonardo da Vinci

voor meer van L. da Vinci, zie “denken als..” ABC van XYZ extra’s
---------
Ik heb liever een geest die open is van verwondering
dan een geest die gesloten is door geloof.
Gerry Spence
-----------

“Creatief leven wordt gekenmerkt door spontane veranderlijkheid:
het levert steeds onbekende resultaten op,
die onmogelijk vooraf te bedenken zijn.”
DHL
(David Herbert Lawrence 1885-1930)

---------
“Het onmogelijk om niet te te geloven wat je ziet,
maar het is even onmogelijk te zien wat je niet kunt geloven.
A Course in Miracles
--------
VERANDERING
Denk je dat het gemakkelijk is te veranderen?
Oh, het is heel moeilijk om te veranderen en anders te zijn.
Het betekent door wateren van vergetelheid gaan.

D.H.Lawrence, The complete Poems, LAST POEMS, Penguin
----------

If the door of perception were cleansed,
every thing would appear to man as it is, infinite.
William Blake


Als de deur van waarneming schoon gemaakt werd,
zou de mens alle dingen zien voor wat ze zijn,
oneindig.

------------------
De voorwaarden voor creativiteit zijn verbazing,
concentratie, het accepteren van conflicten en spanning,
elke dag geboren worden,
een gevoel van eigenheid ervaren.

Erich Fromm
---------

DE ergste vrees voor mensen is de vrees voor eigen verbeelding.

Joseph Conrad op cit. H. Murakami

macht..
Waarom hebben de goden geen tanks en kanonnen?
Waarom zijn de goden zo weerloos?

Berthold Brecht


------------


“Om een vrije flow van creatief denken te creëren, is het essentieel dat de manager een werkomgeving schept die niet beperkend en beklemmend is. Die het de creatievelingen mogelijk maakt om hun ideeën vrijelijk te bediscussiëren, zonder het gevaar dat ze belachelijk gemaakt worden.”


Sir Ralph Halpern (
Interview Winston Fletcher voor Creative People)

--------

“Het is waar, waar een wil is is een weg.
Maar als er teveel wil is raken we de weg wel eens kwijt.”
Harrie Jekkers (cabaretier)
---------

“ Kijk aandachtig want wat u gaat zien is niet meer wat u net gezien hebt.”
----
“Kunnen luisteren is, naast het zijne, ook het brein van anderen bezitten.”

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

-----------
“Verandering is leven,
en het vermogen te veranderen is het essentiële element van groei.
De vrijheid die berust op de realisatie en acceptatie van dee waarheid
- dat niets hetzelfde blijft -
is de bron van de kracht van ware creativiteit.”

A course in miracles
--------------


Een mens is niet waar zijn schoenen zijn,
maar waar zijn dromen zijn.


Henning Mankell (Zweeds auteur)
-----------
Coyote: trickster & creatieve factor:

[De Coyote tegen de jonge Indiaanse jager:] Elke keer als je het lichaam neemt van een dier, geef het iets in ruil.
Hoe kan een mens veel verwachten zonder iets te betalen?
Als je wezens niet de middelen geeft om van wezen te veranderen, hoe kun je dan verwachten dat ze je pijlen kunnen waarderen?

Dus elke keer als je wild doodt, biedt hem en de zijnen dan gebedspluimen - dan zullen ze je voeden met hun eigen vlees en je kleden met hun eigen huid.

-F.H. Cushing, Zuni Breadstuff (1920) op cit. William Least Heat-Moon
---------

Hoe minder regels, hoe creatiever mensen zich organiseren.
Hoe meer regels, hoe minder ze uitgedaagd worden.
Een zwerm vogels doet het instinctief met maar drie regels.
In computertaal heten ze
boids

-------


"Eeuwig hetzelfde lied: het individu dat met zijn ideeën tegen de voortdommelende gemeente indruist! En de lente moet ook altijd weer tegen dezelfde winter opboksen."

Emile Alain (1868-1951)

-------------
CHANGE

Do you think it is easy to change?
Ah, it is very hard to change and be different.
It means passing through the waters of oblivion.
D.H. Lawrence

-------
God, geef mij de klare rust te accepteren wat ik niet kan veranderen.
De moed, veranderingen aan te brengen wanneer ik dat kan
en de wijsheid het verschil te zien.

Virginia Satir
--------

"Het is creatief zelf-bewustzijn meer dan wat dan ook dat het individu het gevoel geeft dat het leven waard is geleefd te worden"
D.W.Winnicott

------------

Beschrijvingen van het creatieve proces die ons zijn nagelaten door geniale mensen hebben een sterke overeenkomst met het pad van individuatie zoals Jung dat beschrijft. In de eerste plaats is de mentale toestand gedurende welke nieuwe ideeën opkomen hetzelfde als die hij ‘actieve verbeelding’ noemde. Hoewel de aanzet tot een nieuwe compositie of hypothese soms wordt gegeven in een droom, komen veruit de meeste nieuwe ideeën voort uit dagdromen, een toestand tussen waken en slapen.

Anthony Storr (De kracht van het alleenzijn)

---------
"When the wind of change blows,
some seek shelter while others build windmills!"
R. Kamminga
----------

Het falen van positief denken
Wat mankeert er aan positief denken ? In één woord -- WAARHEID. Een van de vaardigheden van het creatieve proces is taxeren van de vorderingen van de creatie op een gegeven moment. Dat is moeilijk als je van een vooroordeel uitgaat.
Zodra je tracht de werkelijkheid van een positieve visie te voorzien, zal het je niet meevallen je handelen binnen het creatieve proces aan te passen.

Robert Fritz (De weg van de minste weerstand)

-------------


Creativiteit:
5% inspiratie,
50% transpiratie en
45% vrije speelruimte,
die je zelf moet nemen ?!Rollo May over de moed om creatief te zijn:

...”De mens heeft moed nodig om mens te kunnen zijn en te worden. Als het zelf enige realiteit wil hebben, moet het zichzelf waarmaken en inzetten. Dit is het onderscheid tussen de mens en de rest van de natuur. De eikel wordt een eik door middel van automatische groei; daar is geen inzet voor nodig. Op dezelfde manier wordt een katje volwassen op grond van instinct. Bij deze schepsels zijn Natuur en Wezen identiek. Maar een man of vrouw wordt pas volledig mens door zijn of haar besluiten en door de inzet waarmee hij of zij ze uitvoert. De mens ontleent zijn of haar waarde en waardigheid aan de vele beslissingen die hij of zij elke dag neemt.”..

-------“Wij zijn slechts gezond
in zoverre
onze ideeën
humaan zijn, “


KURT VONNEGUT in “BREAKFAST OF CHAMPIONS”


-------
------------
“De natuur dwaalt nooit. Dingen volgen altijd hun principes. Ze zijn wel complex, maar nooit chaotisch. Het zijn er wel veel,
maar ze raken nooit in de war.”

Wang Pi (Chin. filosoof 226-249 AD)
------------

Als we de grenzen van ons eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld houden, ontnemen we onszelf alle kans op serieuze creativiteit.

----------
Creativiteit is te vinden op de plek die er is als je er naar toe gaat.
J. Clemens
------
Roem is de som van misverstanden.

Maarten Biesheuvel (op cit.)
--------


----------
--------
minds are like parachutes,
they only function when open.

Frank Zappa

---------

'Het kind dat met zijn vriendjes een nieuw spel uitvindt; Einstein die een relativiteitstheorie formuleert; de huisvrouw die een nieuwe saus bedenkt voor het vlees; een jonge auteur die zijn eerste roman schrijft; allen zijn zij creatief volgens onze begrippen, en op geen enkele wijze bestaat er een bepaalde rangorde van meer of minder creatief.'
Carl R. Rogers


Alleen met je hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog.


Antoine de St. Exupéry, De kleine prins

“Een universiteit die alleen maar dingen doet waar vraag naar is, houdt op met creatief te zijn. Scheppende arbeid is nu eenmaal arbeid waar niemand om heeft gevraagd.”
Hans van de Braak in Ontsnappingskunst - Evolutie van de creatieve geest

“De echte, spannende vragen die we in ons leven tegenkomen, trekken zich namelijk niets aan van de grenzen tussen kennisgebieden.”
Hans van de Braak in Ontsnappingskunst - Evolutie van de creatieve geest

-------

De wetenschap is een spel, maar een spel met de werkelijkheid, een spel met geslepen messen... Als iemand een figuur voorzichtig in duizend stukjes snijdt, kun je de puzzel oplossen door de stukjes weer op hun plaats te leggen. Bij een wetenschappelijk spel is God je rivaal. Hij heeft niet alleen het spel, maar ook de regels vastgesteld, hoewel die niet helemaal bekend zijn. Hij heeft de helft van de regels weggelaten opdat jij ze kunt ontdekken of bepalen. Een experiment is het scherpe zwaard dat je succesvol kunt opnemen tegen de geesten van de duisternis, maar dat jou ook op een beschamende wijze kan verslaan. De onzekerheid schuilt in hoeveel regels God zelf definitief heeft vastgesteld en hoeveel regels bepaald lijken te zijn door jouw geestelijke inertie; een oplossing is alleen mogelijk als je die grens overschrijdt. Misschien is dat wel het boeiendste van het spel. Want zo vecht je tegen de denkbeeldige grens tussen God en jou, een grens die misschien niet bestaat.

Erwin Schrödinger

--------

"They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."
Andy Warhol


Enkele gedachten over het organiseren van creatief gedrag:

* Mensen doen wat ze doen omdat ze denken dat ze het goed doen.
* Betrek ze in het onderzoek naar de betekenis van wat ze ‘goed vinden’.
* Weinig dingen zijn wat ze lijken te zijn.
* Als je iemand niet begrijpt, vraag eens“Waarom....?”
* Iets weten of begrijpen betekent het doen. Het doen is het weten.
* Als alles goed lijkt te zijn, zoek dan het ‘slechte’; als alles slecht lijkt te zijn zoek dan het goede. Zo krijg je beweging in het denken.
* De basis van een creatief proces is vertrouwen, dan kunnen we op het proces vertrouwen.
* Hoe meer regels, hoe minder het vertrouwen in elkaar.
* Het uitgangspunt is niet het resultaat, maar de interesse in onderwerp; het focus ‘organiseert’ de chaos.
* Originele vondsten liggen op de zijwegen.
* Problemen oplossen hoeft niet creatief te zijn;
herformuleren is dat wel.
* Uitstel van oplossing helpt om de horizon (=bewustzijn) te vergroten.
* Reactief gedrag convergeert, anticiperend gedrag divergeert.


Om in verandering creatief te zijn is het verstandig om in onszelf te werken aan respect, liefde, begrip, humor en tolerantie.

Alles ligt in het oog van de waarnemer....
m.a.w. “Iedereen ziet wat hij wil horen.”

“A rose is a rose, is a rose, is a rose ....”
Gertrude Stein

‘regels zijn regels, regels zijn .....’

“To live outside the law, you have to be honest.”
Bob Dylan


“ Sow an act and you reap a habit.
Sow a habit and you reap a character.
Sow a character and you reap a destiny.”

(Ch. Reade (1814-1884)


Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd al hebt gehad... of gezien..... of niet wilde.... of .....

Avontuurlijk --> is iets anders
ONTdekken = creëren; hetzelfde doen is gewoon wat je altijd al deed en dus je andere mogelijkheden BEdekt houden.
..
“Een kind kan een volwassene drie dingen leren. Kinderen voelen zich zonder reden gelukkig, zijn altijd met iets bezig en vragen met alle macht om hetgeen ze willen.”


Paulo Coelho (Braziliaans Auteur in De Vijfde Berg)

Pooh over creativiteit:

"Maar het is niet Gemakkelijk," zei Poeh tegen zichzelf, terwijl hij naar de overblijfselen van het huis van Uil keek. "Omdat Dichten en Neuriën niet iets is wat je krijgt, het zijn dingen die jou krijgen. En alles wat je kunt doen is te gaan waar ze je kunnen vinden."

The House At Pooh Corner, A.A. Milne, Methuen Children's Books.


Als we het probleem van vandaag kunnen transformeren naar de droom van morgen,
creëren we energie om te veranderen. ...
Niet morgen maar nu.

“Geïnspireerd worden er dertien in een dozijn. Het verschil tussen de inspiratie en het eindproduct, bij voorbeeld Oorlog en vrede van Tolstoi, is heel veel hard werk, heel veel discipline, heel veel oefening. De deugden die horen bij de secundaire creativiteit, de creativiteit die uitmondt in de feitelijke producten, de meesterlijke schilderijen, romans, bruggen, nieuwe uitvindingen enz., berusten evenzeer op andere deugden - hardnekkigheid en geduld en hard werken enz. als op de creativiteit van de persoonlijkheid.”
A. MaslowNan-In, een Japanse meester, ontving eens een professor die meer wilde weten over zen. Nan-In bood hem thee aan. Hij goot de kop van de professor vol en bleef toen doorschenken. De professor zag dit aan en toen hij zich niet meer in kon houden, zei hij: "De kop is vol, er kan niet meer in!"
"Zoals deze kop," zei Nan-In, "bent u vol van uw eigen ideeën en verwachtingen. Hoe kan ik u iets van zen laten zien als u niet eerst uw kop leeg maakt?"


uit: Zen Flesh - Zen Bones, P. Reps, Tuttle & Co, 1957De schepping van iets nieuws wordt niet bereikt door het intellect maar door het instinct om te spelen vanuit een innerlijke behoefte. De creatieve geest speelt met het object waar het van houdt.
Carl Jung (1875 - 1961)


Je kunt je geest vergelijken met een spiegel, die alles weerspiegelt wat ervoor verschijnt. Vanaf het moment dat je begint te denken, te voelen en je wil gaat gebruiken, worden er schaduwen op je geest geworpen die de weerspiegeling ervan vervormt.
We noemen deze toestand
misleiding, die de fundamentele ziekte van de mens vormt. Het ergste gevolg van deze ziekte is dat hij een gevoel van dualiteit tot stand
brengt, waardoor je de nadruk gaat leggen op 'ik' en 'niet-ik'.
De waarheid is dat alles Een is, en dat is uiteraard geen numerieke een. Zich ten onrechte geconfronteerd zien met een wereld van afzonderlijke bestaansvormen
leidt tot vijandigheden, hebzucht en, onvermijdelijk, ellende.
Het doel vanzazen is deze schijnbeelden of ontwijdingen uit de geest te
verwijderen, zodat we innig verbonden onze solidariteit met
al het leven kunnen ervaren. Liefde en mededogen vloeien
hieruit op natuurlijke en spontane wijze voort.

—Zenmeester Hakuun Yasutani (1885-1973), in The Three Pillars of Zen


Lao Tse over het onderscheid aan tussen de conventionele mens en de creatieve persoon:

Wanneer de mens de levensweg verliest, verlaat hij zich eerst
op zijn grilligheid
Verliest hij zijn grilligheid, dan gaat hij over tot vriendelijkheid
Verliest hij vriendelijkheid, dan gaat hij over tot rechtvaardigheid
Verliest hij rechtvaardigheid, dan gaat hij over tot conventie.
Conventies vormen verkwisting van trouw en eer.
Ze zijn het begin van wanorde.
Valse leraren gebruiken bloemrijke woorden
En brengen de onzin op gang.
De mens met weerstand blijft bij de wortel
Onder dat wat afzwakt,
Blijft bij de vrucht
Verder dan dat wat bloeit:
Hij heeft zijn nee en hij heeft zijn ja.


“Be the change you want to see in the world.”

Mahatma Ghandi

Het is dwaasheid de wereld te zien zoals hij is, en niet zoals hij zou moeten zijn
.

Don Quichot in De Man van La Mancha.


Bekrompen geesten zonder enige verbeelding. Intolerantie, theorieën los van de realiteit, lege praat, oneigenlijke idealen, inflexible systemen. Dat zijn de dingen die me werkelijk beangstigen. Wat ik echt vrees en veracht...

Maar intolerante, bekrompen geesten zijn als parasieten die de gastheer transformeren, van vorm veranderen en blijven gedijen. Zij zijn een verloren zaak.

Hakuri Murakami in Kafka on the shore


Creativiteit betekent jezelf toestaan fouten te maken. Kunst is weten welke je moet behouden.

Scott Adams
(1957 - ), 'The Dilbert Principle'


“De idee van beheersbaarheid berust op een illusie.”

Frits Jansen

"De gelukkigste mensen hebben niet noodzakelijk het beste van alles,
maar maken het beste van alles wat op hun weg komt."'Als we te weten willen komen hoe wetenschappelijke revoluties teweeggebracht zijn, dan moeten we niet alleen kijken naar de invloed van de natuur en de logica, maar ook naar de overredingstechnieken, zoals die werkzaam zijn in de specifieke groepen binnen de wetenschappelijke gemeenschap.'
THOMAS KUHN in The Structure of Scientific Revolutions (1962)

Gewoonten zijn eerst spinnewebben, daarna kabels.


Spaans spreekwoord‘Do not ask how smart you are:
Ask how you are smart.’

‘Do not ask how motivated you are:
Ask how you are motivated.'

(Howard Gardner, 2004 -
bedenker meervoudige intelligenties- )

ZIJN IS DE ZIEL

Hebben en zijn
Op school stonden ze op het bord geschreven
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn.
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werkelijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets, is oorlog, is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam, is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken.
Is kind worden en naar de sterren kijken.
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed.Hoornik


Persoonlijke creativiteit : van je leven een kleurenfilm maken.
Interpersoonlijke creativiteit: regisseur en producer van je levenspad zijn.
Transpersoonlijke creativiteit: anderen inspireren door je eigen film.
J.H. Clemens


...'er is niets in deze hele wereld dat bljft.
Alles verglijdt, elk ding krijgt vorm en gaat voorbij'.
Ja, ook de tijd verstrijkt in een gestadige beweging
als een rivier, die net zomin haar stroom kan stuiten als
een vluchtig uur kan stilstaan; zoals water water voortstuwt
en in de rug geduwd wordt, maar ook zelf naar voren duwt,
zo holt de tijd vooruit en zit zichzelf ook achterna en
vernieuwt zich steeds...'

Ovidius, Metamorphosen, boek XV, Pythagoras’ lessen

'Niets houdt zijn eigen aanschijn. De vernieuwster aller dingen,
Moeder Natuur, laat elke vorm ontstaan uit andere vormen.
Geen enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor,
maar alles wisselt en vernieuwt. Men spreek van een geboorte,
als er iets anders aanvangt dan er was, en sterven is
ophouden met hetzelfde-zijn. En toch, het groot geheel
bljft wel bestaan, al schuift er nog zoveel van hier naar daar.'

Ovidius, Metamorphosen, boek XV, Pythagoras

(vertaling van M.D’Hane-Scheltema)“Mensen bezitten innerlijke bronnen voor groei, zij zoeken de grenzen van creativiteit, de hoogste niveaus van bewustzijn en wijsheid. Het punt is de obstakels te verwijderen voor individuen om dit te bereiken. Als de omgeving goed is, groeien mensen oprecht en mooi, en actualiseren ze het potentieel dat zij geërfd hebben.”

Abraham Maslow (1908-1970)

....”Wat heeft een veertigjarige een twaalfjarige nog te leren als beiden dezelfde tv-programma’s hebben gezien, dezelfde films, advertenties, nieuwsrubrieken, en naar dezelfde cd’s hebben geluisterd, en dezelfde informatie van het internet hebben gehaald?
Het antwoord komt ons toe in de vorm van een andere theorie die in Amerika al praktijk is. Kinderen zijn onbeschreven bladen noch ontluikende planten.
Ze zijn een markt. Dat wil zeggen: ze zijn consumenten wier behoefte aan producten ruwweg dezelfde is als die van volwassenen. Er mogen wat verschillen zijn in het type speelgoed en vertier waaraan kinderen en volwassenen hun geld uitgeven, maar zulke verschillen bestaan bijvoorbeeld ook tussen rijk en arm. Mijn punt is dat de jeugd, als ze überhaupt nog bestaat, een economische categorie is geworden. Onze cultuur wil nog maar heel weinig met kinderen doen, behalve consumenten van ze maken. Een kind is iemand die geld heeft om dingen te kopen. “....

Neil Postman, Denken voor de spiegel -
2000Ontkenning van de werkelijkheid (loochening)
treedt op als een pijnlijke situatie niet als reëel wordt erkend, of zelfs in het geheel niet wordt waargenomen.
(Prisma psychologische encyclopedie)

Het epische Hindoe verhaal: Mahabharata illustreert de menselijke neiging om te ontkennen.
Yudhistara wordt gevraagd, “Wat is het meest wonderlijke van deze wereld?” Hij antwoordt “Het meest wonderlijke in deze wereld is dat terwijl er rondom ons allerlei mensen sterven en wij niet geloven dat het ons kan overkomen.”

In creativiteit betekent
ontkennen veelal dat er maar één echt goede oplossing zou zijn en dat we die ook nog zouden kennen.

Maar dingen die in theorie op geen enkele wijze een samenhang lijken te hebben liggen zonder tegenstelling dicht bij elkaar in de paradoxale ziel van de mens ...

Carl Gustav Jung
(Freud and Psychoanalysis)


Men dient voor ogen te houden dat niets qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtiger en qua uitwerking gevaarlijker is dan zich opwerpen als iemand die veranderingen wil doorvoeren.
Want hij die dat doet, heeft hen die van de oude orde profiteren tot vijanden, terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen die van de nieuwe toestand zouden kunnen profiteren.
Een lauwheid die voortvloeit uit het wantrouwen van mensen die in feite pas geloven in vernieuwing als zij die in werkelijkheid ervaren hebben.

N. Machiavelli

Hoe hang je, zonder enige zichtbare ondersteuning of andere hulpmiddelen, 250 000 liter water in de lucht ?


Bob Miller, kunstenaar


Antwoord: Bouw een wolk.

Er blijft dus genoeg over om je over te verwonderen: zie http://wonderofitall.com


Niet toegeven aan de geest van zijn tijd!
Anders is het uit met alle oorspronkelijkheid.

Ludwig von Beethoven
“Take care, for you may live tomorrow, but your dreams may not.”

Cat Stevens (in Father and Son)Dromen zijn zoals ideeën: ze zijn niet realistisch maar geven wel de impuls om te veranderen. Als je een droomstelling hebt ontstaat de weg ernaar toe vanzelf.
Het zou wel eens je geluk kunnen zijn, want het leven is te kort om lang te duren.Opportunity seldom knocks twice...
'Een wezen dat Zog heette arriveerde in een vliegende schotel op aarde om uit te leggen hoe oorlogen konden worden voorkomen en hoe kanker kon worden genezen. Hij kwam met die boodschap van Margo, een planeet waar de bewoners converseerden door middel van scheten en tapdansen. Zog landde 's avonds in Connecticut. Hij had nauwelijks een voet aan de grond toen hij een huis in brand zag staan... Hij rende het huis binnen, scheten latend en tapdansend om de mensen te waarschuwen voor het verschrikkelijke gevaar waar ze in verkeerden. Het hoofd des huizes sloeg Zog met een golfclub de hersens in.”

Kilgore Trout in “Slaughterhouse 5”

KURT VONNEGUT

Serendipity:

“No discovery of a thing you are looking for, comes under this description.”

Horace Walpole (1754)


Het woord serendipiteit betekent: ontdekken/uitvinden bij toeval als gevolg van een scherp waarnemingsvermogen.
Walpole gebruikte dit begrip n.a.v. het verhaal : The Travels and Adventures of the Three Princes of Serendip.

" Strive not to be a success, rather to be of value "

Albert Einstein


Als je enige gereedschap een hamer is, is het moeilijk om niet elk probleem als een spijker te zien.

J.H. Clemens

Het verschil tussen efficiënt en effectief:

het bedrijf dat een geschikt product op een ‘slechte’ manier maakt, zal succesvoller zijn dan het bedrijf dat een ongeschikt product op een ‘goede’ manier maakt.“Een van de grootste belemmeringen voor creativiteit is als iemand denkt dat de grenzen van zijn (denk)wereld, de grenzen van de wereld zijn.”

Joel Barker ( Paradigma’s, mentale modellen voor de toekomst)


It takes courage to be creative; just as soon as you
have a new idea you are in a minority of one.


Paul Torrance


'Als we te weten willen komen hoe wetenschappelijke revoluties teweeggebracht zijn, dan moeten we niet alleen kijken naar de invloed van de natuur en de logica, maar ook naar de overredingstechnieken, zoals die werkzaam zijn in de specifieke groepen binnen de wetenschappelijke gemeenschap.'

THOMAS KUHN in The Structure of Scientific Revolutions (1962)
Als je in een wereld vol problemen leeft, ziet een onverwachte invalshoek er gauw uit als een oplossing;
als je
vandaag open leeft, zie je waarschijnlijk veel mogelijkheden.

J.H. Clemens


“You cannot solve today’s problems with the same thinking that created them.
In other words: If you do what you always did, you always get what you always got.”

Albert Einstein


Als de klok stil staat geeft hij nog tweemaal per dag de juiste tijd.

It's better to fail in originality, than to be successful in following.

J.H. Clemens