Further Up the Organization How Groups of People Working Together for a Common Purpose Ought to Conduct Themselves for Fun and Profit

By Robert Townsend; ISBN 0-06-097136-3; Eerste uitgave: 1970; Tweede herziene uitgave: 1984
Dit is een boek van minstens 800 pagina's. Gelukkig is meneer Townsend zo aardig geweest er alle blabla uit te laten, waarmee het boek een mooie samenvatting is geworden van wat een heel dik boek had kunnen zijn. Dit boek is zeer de moeite waard om te lezen, maar moeilijk samen te vatten. Gelukkig is het ook niet echt nodig, omdat je dit boek beter niet in één keer kunt lezen. Dat zou zonde zijn (kom ik op terug).
1. Een goed voorbeeld leert je meer dan een uitgebreid omschreven theorie….. En het leest ook veel makkelijker! Het heeft mij vaak genoeg verbaasd hoe docenten schaamteloos doceren uit oersaaie boeken (dat is tot daar aan toe) zonder het verhaal op te leuken met wat voorbeelden. For fun! En dan komt de profit vanzelf. Ik zelf val in de categorie boekenverslinders. Onder de 400 pagina's gaat een roman niet mee in de vakantiekoffer, want dan is hij veel te snel uit. T

och lukt het mij maar zelden een studieboek zelfstandig (zonder druk van een tentamen) te lezen, omdat het veel te saai is. Meneer Goldratt bijvoorbeeld heeft dit goed gesnapt. Voor een roman is 'Het Doel' niet veel, maar het is een erg leuk studieboek. Ook meneer Townsend heeft deze tactiek gehanteerd. Het boek staat vol met verhaaltjes voor het slapen gaan (voor volwassenen).
2. Doe eens grappig…..JJJJJ
En hij heeft daar nog een belangrijk aspect aan toe gevoegd: humor. Los van de inhoud heeft hij daarmee al één ding bereikt: het boek is grappig om te lezen. Het geeft ook aan hoe je de informatie uit dit boek moet gebruiken in de praktijk. Doordat Townsend kiest voor kleine onderwerpen, beschreven vanuit de beleving in de praktijk zijn de stukjes zeer leesbaar en is het plot er toch heel duidelijk uit te halen. Zie overal het positieve van in en gebruik vooral een grote dosis relativeringsvermogen.
3. De rode draad…..
Nadeel van dit boek kan zijn dat er niet echt een lijn of verhaal in het boek zit. De rode draad is dan ook niet zozeer de verhaallijn, maar de stijl die Townsend gekozen heeft om zijn boodschap te verkondigen. Het boek is meer om inspiratie op te doen als je in je werk dreigt te verserieuzen, dan een studieboek. De basisboodschap voor mij is: kijk verder dan je neus lang is, doe eens iets anders dan wat van je verwacht wordt, ben kritisch op je omgeving, maar begin bij jezelf. Wie zelf altijd te laat komt zal moeite hebben zijn mensen op tijd te laten komen (dat uitgerekend ik nou met die wijsheid kom... ).
4. Waarom zou dat zonde zijn?
Omdat er zoveel informatie in staat, die zo herkenbaar is dat je alle kleine stukjes één voor één een plaatsje moet geven. Wanneer je bijvoorbeeld een stukje over Leadership leest moet je dat eerst laten bezinken, dan bij jezelf te rade gaan (wanneer je jezelf als 'leader' beschouwt of er eentje kent), dan het stukje nog eens een keer lezen en dan actie ondernemen. Vaak geeft het boek wel aan waar je dan verder moet (time to fire the CEO?)
5. Okee, okee, het is een erg Amerikaans boek…..
Maar daar moet je even doorheen lezen (Japanese management). Het lezen van de introductie, net voor 11 september gaf me wel een wrang gevoel. Het zou toch jammer zijn als die mooie Amerikaanse civilization verdwijnt, niet eens omdat niemand dit boek heeft begrepen.
6. En het is ook al zo oud…..
De meeste theorieën die ouder zijn dan een paar jaar zijn allang weer verbeterd en zijn vaak een afspiegeling van een bepaald tijdvak. In zijn inleiding beschrijft Robert Townsend voor wie zijn boek is [* It's for those who have the courage, the humor, and the energy to make a non-monster company, or a non-monster piece of a monster company, operate as if people were human.*]. Hij geeft zelf al aan dat bepaalde genoemde cijfers nooit lang up to date blijven en dat je daar maar omheen moet lezen. Vooruit dan: Erg genoeg…dat na 30 jaar de rest van het boek nog zo ontzettend herkenbaar is. Heeft er dan niemand dit boek gelezen en er iets van opgestoken?
7. Mijn Favorieten…..
Chairman of the executive committee: goeie tip!
Computers and their priests: voor mijn collega-ICT-ers en mijn baas
Do it now: voor alle e-mailers, die hun persoonlijke touch niet in woorden om kunnen zetten.
People: voor mijn man, die ik ook graag het gevoel van herkenning gun, terwijl hij zich afvraagt waarom iedereen blijft zitten koffie drinken precies tot aan de bel (omdat er een bel is?!)
Keeping in touch: stel je voor…
Meetings: Vooral voor mezelf: elke drie maanden lezen!
Mistakes: Beware the boss who is so good at admitting mistakes, that he never does anything right anymore…
Secretary, freedom from a: Voor iedereen met een secretaresse en voor iedereen zonder een secretaresse.
Thanks: lees maar, het is echt niet zo moeilijk
Turnaround: hihi

Toen kortgeleden bij een erg bedrijfskundig vak de 'nieuwste' bedrijfskundige theorie (TPM) werd toegelicht wist ik dat er alweer een nieuwe naam was gevonden voor 'je gezonde verstand gebruiken'. En dat demonstreert meneer Townsend, zonder ingewikkelde theorieën heel duidelijk.

Eindhoven, 11 november 2001
Maartje van Esch


[Terug naar Start Index]