Verkrijgbaar bij: DE HEREMIET, Bergstraat 36B, 5611 JZ, Eindhoven

*
Boekhandel Spijkerman, Kleine Berg 5, 5611 JS Eindhoven, 040-2693726

*
Palaya, St. Joristraat 23, 5211 HA, ‘s-Hertogenbosch, post@palaya.nl

het ontstaan...

Eind jaren 80 was ik bezig met het ontwerpen en uitvoeren van creatieve processen voor technische bedrijfskunde en toepassing in bedrijven. Naast voorhande zijnde literatuur was mijn inspiratiebron de Tao Teh Ch'ing. Elke dag las ik daar 's morgens een hoofdstuk uit en dat inspireerde mij die dag, soms was een hoofdstuk genoeg voor een hele week.
In 1989 gebruikte ik de hoofdstukken als leidraad met het thema creativiteit en begon met kwast en inkt tekeningen te maken. Zo is deze tao van creativiteit ontstaan.
Praktisch bezig met de taoistische filosofie als reflectie voor mijn ervaringen.

In 1992 publiceerde ik het ABC van XYZ, een boek over creativiteit in theorie en praktijk, dat in 2007 de 2e herdruk beleefde ( VU-Uitgeverij, Amsterdam, 2000, isbn 90-5383-682-9). Op
www.hanskokhuis.nl heb ik toen deze tao gepubliceerd. Reacties van lezers en het enthousiasme van Drs. P. Peene, directeur van VIA Vinci hebben geresulteerd in deze uitgave.

Ik hoop dat het u als lezer rust en inspiratie kan geven en hints over de oneindige mogelijkheden die we niet buiten ons, maar in ons kunnen vinden. Deze Tao van creativiteit probeert een creatieve synthese te bewerkstelligen om op persoonlijke wijze vorm te geven aan het creatieve instinct.
.
Een synthese van verschillende, gevarieerde bewegingen; andere ideeën met een andere kijk op dezelfde zaken. Die dan toegepast kunnen worden in de 'alledaagse' praktijk, niet in de vorm van technieken maar vanuit inzicht in dit bijzondere instinct. dit noem ik het vanzelf principe. Mijn uitgangspunt is dat ‘elke situatie zijn eigen evenwicht kent’ [banji jibun no tsuriai ga aru] en als dat goed is gaan oorzaak en gevolg vanzelf.

'Zoals ik elke dag denk, zo is mijn weg'
Sothitsu Sen (theemeester Urasenke)


Het werk heeft heel wat jaren gerijpt en de oefening van de theeceremonie ( chado) heeft zeker geholpen om de oorspronkelijke tekst te verbeteren.

Een synthese van het creatieve proces en deze ‘Weg van thee’ is te vinden in een powerpoint presentatie.
Voor geïnteresseerden in Het Vanzelf Principe en chado zie inleiding klik hier
Voor hfst. 13 Chado, , voor 10 ossen & thee,De Tao van Creativiteit onderzoekt slechts een deel van het onmetelijke 'Alles'. Het is een persoonlijke ervaring die steeds weer terug heeft geleid naar mijzelf.
Ik de waarnemer van de twee krachten: yin en yang, die werkzaam zijn in mijn wereld. Het is een beschrijving van de persoonlijke zoektocht hoe om te gaan met verandering. Elk nieuw idee is uiteindelijk altijd een nieuwe combinatie van twee bestaande zaken; dus geen tegenstelling maar een drie-eenheid van twee krachten en hun relatie.
Zonder de pretentie te hebben dat het zo 'alles'omvattend is als de Tao Teh Ch'ing heb ik het toch gewaagd om dit boek als leidraad te nemen.
De verdeling is ook over 81 hoofdstukken. Veelal is dezelfde hoofdstukindeling gevolgd, slechts als dit te geforceerd was, zijn hier andere titels genomen.

Bibleon, de uitgeverij van Via Vinci University for creative leadership
Hieronder staan enkele hoofdstukken om een idee te krijgen.


1 Het begin van creativiteit

Woorden schieten tekort,
beelden kunnen het niet laten zien.
Je kunt het niet bewonderen, je kunt het niet zien.
Als je jezelf bent is het er, want het kan zich niet verbergen.
Als je wereld instort, zal het overeind blijven.
Het is de creativiteit in onszelf.
De weg naar mijzelf betekent nieuwe combinaties zien.
In de wereld hangt alles met alles samen.
Die onzichtbare samenhang herkennen in jezelf,
is het begin van creativiteit.
Het onbewuste bewustzijn verdeel ik in drie gebieden:
op te roepen gebeurtenissen: het geheugen,
niet op te roepen inhouden zoals dromen,
inhouden die zelden of nooit bewust kunnen worden .

Creativiteit is het onbewuste bewust laten worden.
Hiervoor leer ik alles wat ik kan leren,
geef ik aandacht aan mijn dromen en
verken ik de weg om mijn dromen te realiseren.


2 De weg van creativiteit

Alle creatieve streven stuit op weerstand van een of andere aard.
Zoals water stroomt en elke weerstand omzeilt,
zo verloopt creativiteit ook niet volgens vaste paden.
Er zijn geen vaste paden, er is nooit kans op identieke herhaling.
Bij elke situatie moet er aandacht zijn voor kleine details,
waardoor een beeld van de gehele situatie ontstaat.

Succes is altijd van korte duur en draagt het zaad van de neergang.

Creatief zijn betekent
je instellen op de op- en neergaande bewegingen van het leven.

Als de golf achter je ligt, laat je er dan door voortduwen.
Als dat niet zo is, hou je dan gedeisd.

Niet alles kan opgelost worden op de manier en de tijd die jij kiest.
Hou je trots in bedwang zodat je beter voorbereid bent om de mogelijkheden op het creatieve pad te zien.

13 de kleine stem


De confrontatie
leidt tot stellingname in het bestaande.
Men verliest door te willen winnen.
Het zachte klinkt nog lang na
als het tumult van het gevecht is verstorven.

Veel verandering ontstaat pas
bij het later overdenken.
Dit is de kracht van de zachte,
kleine stem van het innerlijk.

Krachtdadig optreden
betekent de kleine stem het zwijgen opleggen.

Creatief handelen
betekent weldaad scheppen voor allen.
Ontwikkelde mensen
zoeken nooit verbetering
ten koste van anderen.
Dienstbaarheid is wat zij voorleven.

Zij gaan voorwaarts
door betere omstandigheden
te creëren voor allen.