Een archetypische decor voor ‘cultuurgezichtspunten’ van waaruit gecreactiveerd en georganiseerd kan worden.

Creativiteit is vlg. Hillman een instinct dat ieder invult op eigen manier, 6 voorbeelden (ppt).en pdf. Alleen gebeurt die invulling wel volgens bepaalde diep gewordelde patronen, die Jung archetypen noemde. Voor een onderzoek naar je dominante archetype: Voor (female archetypetest) klik hier ; voor (male archetypetest), klik hier.
Naast de verschillende opvattingen over creativiteit is er ook het oud-Griekse patroon. Het geeft inzicht in de onbewuste achtergronden van ons denken en handelen. Zaken die we dikwijls heel gewoon vinden ... en dat misschien ook wel zijn.


De Olympische Scheppingsmythe
(R. Graves, Greek Myths)
(voor presentatie zie: http://www.hanskokhuis.nl/gaia&ouranos.ppt )

Vanuit Chaos steeg de Grote Moeder (Gaia) op. In haar slaap werd Ouranos geboren en uit hun samenzijn werden de drie (halfmenselijke) kinderparen geboren:

3 schikgodinnen,
3 ‘100-armige’ reuzen en
3 cyclopen.

Deze kunnen worden beschouwd als archetypische structuren voor culturen en hoe die omgaan met zingeving:
schikgodinnen een ontwikkeling van een fatalistisch wereldbeeld,( Moira) dat staat voor acceptatie en resignatie en belang van de groep;
Clotho, spinster van levensdraad; Lachesis, de ‘toedelende’; Atropus, de ‘onafwendbare’


100-armige reuzen: ontwikkeling van probleemoplossend wereldbeeld: laten we het aanpakken d.w.z. oplossen, kenmerkend voor de individualistische westerse mens ; en de
yclopen
: de -introverte- zilversmeden, een ontwikkeling van een creatief wereldbeeld,
cycloop eenogig = doelgericht en naar binnen kijkend. Tevens zijn het smeden: warm maken en droom tot realiteit maken, creativiteit dus .

Veel van westerse (lees Nederlandse) organisatieproblematiek heeft m.i. te maken met onze oplossingsgerichtheid: afzonderlijke problemen benoemen en die oplossen, heel fragmentarisch maar we zijn dan wel daadkrachtig bezig met ‘oplossingen’.
Mogelijk zou wat meer flegmatisme en werken binnen mogelijkheden, en bovendien meer warmte en samenbrengen (alchemie van creativiteit ?) belangrijk zijn.

Deze archetypische achtergrond laat zien dat elke cultuur creatief kan zijn, maar dat daar wel heel bewust op gestuurd moet worden: Hoe halen we cyclopen binnen?

En eens te meer wordt duidelijk dat creativiteit iets wezenlijks anders is dan oplossingen bedenken. En waarom ? kijk eens bij de presentaties over creativiteit, leiderschap en paradigma’s.

Voor de organisatie zullen de mogelijkheden dikwijls buiten de bestaande normen en waarden liggen….en creatief gezien is er altijd een keuze. Het hangt ervan af hoe je kijkt en vanuit welk paradigma.

want: there is
want : there is always a new way to be:


Een paar gedachten over organiseren.
Als je een steen in het water gooit vormen zich gelijkmatig de cirkels die van het centrum weggaan.
Als in een winkelcentrum iemand flauw valt, vormt zich altijd een cirkel, met de kleinsten vooraan.
Een zwerm vogels vormt een zwerm op slechts drie commando’s. Zie
Teamwerk en shite

En als je met hoge verwachtingen naar een feestje gaat valt het meestal tegen...
En dat alles gebeurt zonder organiseren van buiten af. Het zit ergens verborgen in wat we (wetenschappelijk) chaos noemen.
Kennelijk is er een soort focus dat organiserend werkt op grond van onzichtbare regels of (misschien wel) archetypische structuren.


[Naar Archetypen > klik hier] [naar Index Metaforen]
[
Terug naar
Start Index]