Naast opgroeien..... Is er neergroeien:
diepere kennis & feeling
In elke eikel zit een complete eikenboom.
Toch groeien ze niet allemaal tot de majestueuze eik die er in potentie inzit.
Neergroeien betekent wortelen zodat je een storm kunt weerstaan.


Opgroeien en neergroeien (uit ABC van XYZ)
Wees meester en vormgever van jezelf
F. Nietzsche

Jarenlang gebruikte ik bij de start van het nieuwe schooljaar eikels die ik gevonden had in het park, als symbool voor de start van een nieuwe studie. Geleidelijk ontwikkelde zich hieruit een 'eikeltheorie'. Immers als we de eikel doorsnijden zien we met het blote oog, niets anders dan vruchtvlees, toch zit hierin verborgen de blauwdruk van een eikenboom, een complete, perfecte eikenboom.
Dit was mijn metafoor voor de ziel en moge¬lijkheden die er in iedere student zitten. Het ver¬schil met de eikel is, dat wij onze plaats kunnen veranderen, zelf voor voeding kunnen zorgen en dat met de start van een nieuwe studie dus ook doen. Dit onzichtbare wil ik graag zien als de 'ziel'. En die kent twee kanten: bezielend en zielig.
Ik denk hierbij altijd aan een oud joods verhaal dat June Singer vertelt over de ziel. In dit verhaal dat begint bij de conceptie, stuurt God twee engelen naar het deel van de hemel waar de zielen zijn. Zij proberen daar een ziel over te halen om plaats te nemen in de nieuwe vrucht. Het is echter geen gemakkelijke zaak om een ziel over te halen om de hemel te verlaten en het ongewisse leven tegemoet te treden. (Dit duidt op de kwetsbaarheid van de vrucht in het begin). Als de engelen er uiteindelijk toch in slagen een ziel zover te krijgen, blijven zij erbij om erop toe te zien dat de ziel niet terug gaat. Dan laat de ene engel de ziel de gehele hemel zien, met alles erop en eraan. Daarna laat de andere engel de ziel de hel zien, ook met alles erop en eraan. Daarna laat God de ziel haar hele verhaal zien. Alles wat er te gebeuren staat. Daarna is er rust. En na negen maanden moet de ziel eruit. Echter die vindt de situatie heel behaaglijk en daarom duwt de ene engel en trekt de andere (de barensweeën) en als de baby uiteindelijk geboren is komt God en tikt de baby tegen de neus... en dan is de ziel haar hele verhaal vergeten !
Vergeten betekent echter niet kwijt, het is onbewust en volgens de joodse traditie leeft de mens haar/zijn leven naar dit verhaal toe. Bij belangrijke gebeurtenissen wil het soms plotseling erg duidelijk zichtbaar zijn, om daarna weer verder weg te gaan.
Dit noemt men wel de mythe of verhaal die ieder van ons 'uitleeft' (enactment). En als er zich ernstige gebeurtenissen voordoen, lijkt het ook wel eens alsof een verhaal plotseling wordt afgebroken. We moeten dan helen en een nieuw verhaal creëren, verandering die veel energie en creativiteit vereist.