Voor de bedrijfskundige aanpak gebruiken we de 8-baan. Een model dat gebaseerd is op verschillende projectmanagement methoden. Dit model is speciaal uitgewerkt voor bedrijfskundig onderwijs.


Convergentie:

1. Helder krijgen van opdracht >> de opdrachtformulering.
2. Oriëntatie: Beschrijf de
situatie, Opvallende aspecten (denk aan bedrijfskunde-raam T-E-O-M) en paradigma’s dus waarom problemen worden genoemd (?!) >> Herformuleren van probleem naar doelstelling (= Wat is het gewenste eindproduct, hoe ziet er dat uit?)
3. Afbakening en planning >> Projectplan:
na het plannen komt het leven....
En als je nu al denkt de oplossing te weten blokkeer je je eigen denken, het wordt de eerste de beste en dat is de slechtste!! (zie de poster)
Divergentie:

4. Ideeën bedenken hoe doelstelling,te realiseren (
minimaal 5, liefst 10) >> Projectontwerp en gedetailleerd plan: Wat gaat Wie doen en hoe regelen we de informatieuitwisseling ?
5. Onderzoeken hoe ideeën te realiseren >> Vijf ideeën worden uitgewerkt: 2 voor de hand liggende en 3 niet voor de hand liggende (want die openen nieuwe mogelijkheden).
Divergeren en convergeren zijn belangrijke processtappen om te kunnen anticiperen en innoveren. Zie ook het SHITE-model.
Convergentie:
6. Ideeën vertalen naar oplossing.
Sorteer:a) ideeën die gemakkelijk kunnen worden ingevoerd

b) ideeën die extra werk vragen, maar wel haalbaar en
c)
ideeën, interessant maar voor langere termijn
>> Oplossing en aanpak kiezen

Divergentie & Convergentie
7. Voorbereiding en realisatie; de gekozen aanpak (oplossing) uitwerken. >> Het project-product: De oplossing uitwerken.
8. Evaluatie en nazorg. >> Reflectie en inventarisatie van hoe en wat je geleerd hebt en hoe te verbeteren.

--------------------------------------------------------------------------------